Integre Trans įmonių grupės Tvarumo Strategija   - Integretrans

Tvarumo strategijoje aprašoma, kaip Integre Trans įmonių grupė įgyvendina tvarumo strategiją bei užtikrina įmonės atsakomybę vykdant įsipareigojimus tvarumui. Tvarumo strategija taip pat nusako Integre Trans siekį tapti tvariai veikiančia įmone ir prisidėti prie tvarios ateities kūrimo. Su šia strategija siekiama sumažinti neigiamą poveikį aplinkai, būti pavyzdys „Integre Trans“ vykdomos veiklos srityje, prisidėti prie klimato neutralumo tikslo pasiekimo. 

„Integre Trans“, vykdydama logistikos ir ekspedijavimo paslaugų teikimo veiklą, siekia užtikrinti ilgalaikių tvarumo principų aplinkos atžvilgiu įgyvendinimą, atliepti suinteresuotų šalių poreikius, realiais veiksmais valdyti savo vykdomą poveikį Planetai, Žmonėms ir Įmonės rezultatams. 

Tvarus įmonės valdymas ir plėtra suprantama sujungiant 5 pagrindines susijusias šalis:

Tiekėjus
Klientus
Darbuotojus
Valstybines ir tarptautines institucijas
Akcininką

Pagrindiniai tvarumo tikslai:

Iki 2050 m. tapti klimatui neutralia Įmone (ŠESD Apimtyje 1 ir 2), tokiu būdu prisidedant prie Paryžiaus susitarimo ir Europos žaliojo kurso. 
Prisidėti prie JT darnaus vystymosi tikslų, integruojant juos į Įmonės ilgalaikę strategiją ir kasdienę veiklą 
Įmonėje diegti žiedinės ekonomikos principus 
Bendradarbiauti su visomis suinteresuotomis šalimis dėl tvarumo principų, remtis etiško, skaidraus ir sąžiningo verslo standartais.  

Call us