ES investicijos - Integretrans
Skaitykite

ES investicijos

Transporto ir logistikos paslaugų įmonė „Integre Trans“ veiklą pradėjo 2008-aisiais. Įgyvendina projektą „UAB „Integre Trans“ eksporto plėtra dalyvaujant tarptautinėse parodose“ pagal Europos Sąjungos struktūrinių fondų priemonę „Naujos galimybės LT“ (projekto Nr. 03.2.1-LVPA-K-801-05-0241).

Šiandien įmonės transporto parką sudaro virš 1000 vilkikų. Įmonės transporto paslaugos ir veikla atitinka aukščiausius kokybės ir saugumo – SQAS sistemos reikalavimus. Nuo 2017 m. prasidėjo aktyvi įmonės veiklos ir paslaugų plėtra. Įsteigti nauji filialai – Vokietijoje, Prancūzijoje, Lenkijoje.

Įmonė dirba su klientais iš įvairių sektorių – maisto ir gėrimų, farmacijos, pramonės, gamybos, mažmeninės ir didmeninės prekybos, negendančių prekių srities atstovais, ir kt. Siekdama pardavimų plėtros užsienyje ir savo paslaugų žinomumo didinimo naujose nišose, įmonė dalyvaus tarptautinėse parodose tikslinėse Lietuvos eksportui rinkose bei sieks didinti įmonės eksporto veiklos apimtis transporto ir logistikos sektoriuje.

Projekto veiklų įgyvendinimo metu planuojama intensyviai dalyvauti 8 tarptautinėse parodose tikslinėse rinkose, pristatant paslaugas didžiausią potencialą Lietuvai turinčiose eksporto rinkose. Projektas prisidės prie Lietuvos eksporto gairių prioritetinių tikslų. Projekto dėka išaugs eksporto apimtys, plečiant pardavimus tikslinėse užsienio rinkose.

Atsiras naujos galimybės užmegzti potencialius kontaktus ir surasti naujus ilgalaikius prekybos partnerius ir klientus. Projekto įgyvendinimas darys teigiamą įtaką Lietuvos transporto sektoriaus plėtrai bei prisidės prie Lietuvos gamintojų veiklos apimčių, produktyvumo ir konkurencingumo didinimo.

Bendra projekto išlaidų suma 83 984 EUR, iš kurių pusė bus skiriama iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų, kita – įmonė prisidės savo lėšomis.

Skambinkite