Karjera | Integre Trans

Karjera

„Integre Trans“ įmonių grupė yra lygias galimybes užtikrinanti darbovietė, kurioje laukiami visi kandidatai, nediskriminuojant dėl jų rasės, religijos, lyties, seksualinės orientacijos ar seksualinės tapatybės, amžiaus, negalios ar dėl kitų su darbo vykdymu tiesiogiai nesusijusių požymių. Su Lygių galimybių ir nediskriminavimo politika galite susipažinti čia.

Mūsų didžiausia vertybė – darbuotojai, kurie geriausiai atspindi įmonės vertybes ir prisideda prie sėkmingos verslo plėtros. Kasdien dirbame tam, kad užtikrintume modernią, saugią, malonią, motyvuojančią ir augti skatinančią darbo aplinką. Dėmesys darbuotojams yra vienas iš įmonės strateginių tikslų, todėl savo žmonėms skiriame nemažai laiko ir investicijų, kad užtikrintume darbuotojų lygybę, pagarbą, orumą.

Prisijunk prie mūsų!

Administracijai

Karjera administracijai

Vairuotojams

Karjera vairuotojams

Mes Jums užtikrinsime

Sąžiningą atlyginimų mokėjimą
Kvalifikacijos kėlimo mokymus
Sveikatą ir saugumą
Lyčių lygybę ir kontrolę

Darbuotojų pasitenkinimo tyrimas

Kasmet atliekame darbuotojų įsitraukimo ir pasitenkinimo tyrimą, kuris padeda labiau įsigilinti į darbuotojų poreikius ir atliepti lūkesčius. Tyrime įmonių grupės darbuotojų klausiame: ar jiems patinka dirbti savo darbą; kaip jaučiasi darbe; kaip vertina kolegas, vadovus, bendradarbiavimą ir pan.

2021 m. atliktas tyrimas parodė, kad pasitenkinimas darbu iššaugo 27 proc. lyginant su 2020 m., o 96 proc. darbuotojų rekomenduotų mūsų įmonę kaip patikimą darbdavį. Darbuotojus motyvuoja atviri naujovėms vadovai, galimybė realizuoti save ir tobulėti įmonės viduje, kolegos, pozityvi įmonės kultūra bei įdomi užklasinė veikla.

Darbuotojų ugdymas ir tobulėjimas

Įmonių grupėje nuolat organizuojame bendrųjų kompetencijų ugdymo mokymus, kurie suteikia darbuotojams galimybę dalyvauti įvairiuose seminaruose bei konferencijose, kurių metu darbuotojai tobulina darbui reikalingus įgūdžius, yra supažindinami su savo srities naujovėmis bei gerosiomis praktikomis.

Mokymų programos (lietuvių ir anglų kalbomis) ugdo verslo, vadybinius, vadovavimo bei asmeninius įgūdžius.

Kompetencijų vertinimo pokalbiai

Darbuotojai kasmet su savo tiesioginiais vadovais turi atvirą kompetencijų vertinimo pokalbį, kurio metu yra aptariamos darbuotojų kompetencijų kėlimo, mokymosi bei karjeros galimybės. Darbuotojai turi galimybę išsakyti savo lūkesčius bei išsigryninti savo stipriąsias savybes, kurios prisideda prie įmonės starteginių tikslų siekimo.

1,75

metai
Vidutinis administracijos darbuotojų stažas

~32

metai
Administracijos darbuotojų amžiaus vidurkis

~39

metai
Vairuotojų amžiaus vidurkis

<10

Dirbantys skirtingų tautybių atstovai

29 %

moterys
Vadovaujančių pozicijų užima

71 %

vyrai
Vadovaujančių pozicijų užima

59 %

Vadovų užaugę įmonės viduje

Nori tapti mūsų komandos dalimi?

Prisijunk

Skambinkite