Krovinių vežimo paslaugų sutarties bendrosios sąlygos - Integretrans
Skaitykite

Krovinių vežimo paslaugų sutarties bendrosios sąlygos

Krovinių vežimo paslaugų sutarties bendrosios sąlygos

(Galioja nuo 2023-07-26)

Šios Krovinių vežimo paslaugų sutarties bendrosios sąlygos (toliau – Bendrosios sąlygos) nustato pagrindines krovinių vežimo paslaugos teikimo sąlygas, šalių teises bei pareigas, atsiskaitymo sąlygas ir kt. Bendrosios sąlygos kartu su Krovinių vežimo paslaugų sutarties specialiosiomis sąlygomis, jei tokios šalių buvo pasirašytos, bei kiekvienu atskiru patvirtintu Užsakymu sudaro Krovinių vežimo automobilių keliais sutartį (toliau – Sutartis) tarp Vežėjo ir Užsakovo.

+370 5 203 06 47