Pranešimas dėl bendrovės (grupės) konsoliduotos metinės finansinės atskaitomybės - Integretrans
31 gegužės, 2024

Pranešimas dėl bendrovės (grupės) konsoliduotos metinės finansinės atskaitomybės

Remiantis UAB „Integre trans“ (toliau – Bendrovė) informacinio dokumento 2024 m. vasario 7 d. papildyta ir pakeista redakcija (ISIN LT0000407553), Bendrovė įsipareigojo reguliariai teikti informaciją investuotojams, įskaitant ir per 5 mėnesius nuo ataskaitinių metų pabaigos teikti Bendrovės valdomos įmonių grupės (toliau – Grupė) audituotas konsoliduotas finansines ataskaitas.

Šiuo pranešimu Bendrovė informuoja investuotojus, kad gegužės 16 d. paskelbus informaciją apie Bendrovės ketinimą inicijuoti Bendrovės restruktūrizavimą, iš esmės pasikeitė prielaidos, kuriomis remiamasi sudarant finansinę atskaitomybę. Kadangi šios prielaidos Grupės auditoriams buvo atskleistos 2024 m. gegužės 16 d., neapibrėžtumo sąlyga bei tam tikros informacijos trūkumas sąlygojo nebaigto audito sustabdymą. Grupės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų auditas 2024 m. gegužės 31 dienai nėra užbaigtas.

Priėmusi sprendimą inicijuoti Bendrovės restruktūrizavimo procesą, Bendrovė toliau tęsia savo pagrindinę veiklą. Tačiau, tuo pačiu, Bendrovė išsamiai ir atsakingai vertina kokią įtaką restruktūrizavimo procesas galėtų turėti Bendrovės veiklai ateityje ir gebėjimui dengti įsipareigojimus, atsižvelgiant į galimą kreditorių pagalbą finansiniams sunkumams įveikti, taikytinas ekonomines, technines, organizacines ir kitas priemones bei kitas svarbias aplinkybes. Bendrovė konstatuoja, kad nurodytų aplinkybių vertinimui reikia papildomo laiko, ypač atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu Bendrovė veikia neapibrėžtumo sąlygomis ir šios sąlygos verčia atidėti Grupės konsoliduotųjų ataskaitų audito pabaigą.

 

 

+370 5 203 06 47