Pranešimas dėl planuojamo bendrovės restruktūrizavimo - Integretrans
16 gegužės, 2024

Pranešimas dėl planuojamo bendrovės restruktūrizavimo

2024 m. gegužės 16 d. 16 val. prasidės UAB “Integre Trans” (toliau — Emitentas), kurio vertybiniai popieriai (toliau — Obligacijos), ISIN LT0000407553, yra įtraukti ir jais prekiaujama Nasdaq First North alternatyvioje biržoje, susitikimas su Emitento darbuotojais pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 208 str., kurio metu bus pateikta informacija dėl galimo Emitento restruktūrizavimo proceso, pagal Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymą, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą ir kitas restruktūrizavimui mutatis mutandis taikomas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatas.

+370 5 203 06 47