Praneškite apie pažeidimą - Integretrans
Skaitykite

Praneškite apie pažeidimą

“Integre Trans” įmonių grupė
Praneškite apie pažeidimą

Informacijos apie pažeidimus “Integre Trans” įmonių grupėje (toliau – Bendrovė) teikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato informacijos apie Bendrovėje galbūt rengiamus, padarytus ar daromus pažeidimus pateikimo, pranešimų priėmimo, juose pateiktos informacijos apie pažeidimą vertinimo ir sprendimo dėl to priėmimo tvarką. Aprašo nuostatos taikomos informacijai darbuotojų teikiamai Bendrovėje veikiančiu vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu.

Kas yra pažeidimas?
Bendrovėje galbūt rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas ar darbo pareigų pažeidimas, taip pat šiurkštus privalomų profesinės etikos normų pažeidimas ar kitas grėsmę viešajam interesui keliantis arba jį pažeidžiantis teisės pažeidimas, pažeidimai, susiję su lyčių lygybe, tiesiogine ir netiesiogine diskriminacija darbo aplinkoje, apie kuriuos pranešėjas sužino iš savo turimų ar turėtų darbo santykių arba sutartinių santykių su Bendrove. Informacija apie pažeidimus teikiama siekiant apsaugoti viešąjį interesą. Informacijos pateikimas siekiant apginti išskirtinai asmeninius interesus nelaikomas pranešimu.

Kas gali pateikti pranešimą apie pažeidimą?
Bendrovėje veikiančiu vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu informaciją turi teisę pateikti asmuo, kurį su Bendrove sieja ar siejo darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.).

Konfidencialumo užtikrinimas
Bendrovės vadovas ir darbuotojai, kurie gauna, vertina, nagrinėja informaciją, susijusią su asmenimis ir (ar) Bendrovės darbuotojais, teikiančiais informaciją apie pažeidimus, privalo užtikrinti šių asmenų konfidencialumą, išskyrus įstatymuose nustatytus atvejus.

Praneškite apie pažeidimą el.p. [email protected] arba užpildę žemiau esančią formą.

+370 5 203 06 47