Sąžiningos konkurencijos, korupcijos ir pinigų plovimo prevencijos politika - Integretrans
Skaitykite

Sąžiningos konkurencijos, korupcijos ir pinigų plovimo prevencijos politika

„INTEGRE TRANS“ sąžiningos konkurencijos, korupcijos ir pinigų plovimo prevencijos politika

„Integre Trans“ – įmonių grupė teikianti logistikos (ekspedijavimo) paslaugas. Šiame dokumente aprašoma, ką „Integre Trans“ įmonių grupės įmonės (toliau – „Integre Trans“ įmonės) laiko krovinių vežimo kelių transportu vykdomos veiklos sąžininga konkurencija ir korupcijos prevencija.

„Integre Trans” įmonių sąžiningos konkurencijos, korupcijos ir pinigų plovimo prevencijos politika nustato sąžiningos konkurencijos įgyvendinimo, priežiūros gaires, taisykles bei korupcijos prevencijos principus ir reikalavimus bei jų laikymosi užtikrinimo gaires, kurių įgyvendinimas sudaro prielaidas bei sąlygas įmonių grupės mastu įgyvendinti aukščiausius skaidraus verslo vykdymo standartus. Politika nenustato baigtinio taikytino elgesio standarto – joje išskiriamos pagrindinės elgesio gairės.

„Integre Trans” įmonės pripažįsta ir patvirtina, kad savo vykdomoje veikloje elgiasi skaidriai ir etiškas elgesys sąžiningoje konkurencinėje aplinkoje yra standartas. „Integre Trans“ netoleruoja korupcijos jokiomis jos formomis ir įsipareigoja imtis prevencinių priemonių, siekiant užkirsti kelią Korupcijos apraiškoms Įmonėse bei kovoti su ja.

Ši Politika yra privaloma visiems “Integre Trans” įmonių darbuotojams. Politikoje yra nurodomi ribojimai, draudimai, įpareigojimai, taikytinas elgesys, kuris reiškia ir įpareigojimus, ribojimus, draudimus ar taikytiną elgesį visiems darbuotojams.

+370 5 203 06 47