Suinteresuotųjų šalių apklausa - Integretrans

Suinteresuotųjų šalių apklausa

Suinteresuotųjų šalių apklausa
Gerbiami suinteresuotieji asmenys,

Siekdami geriau suprasti Jūsų požiūrį į aplinkos, socialinius ir gerosios valdysenos (ESG) klausimus ir jų sąsają su mūsų įmone, atliekame šią suinteresuotųjų asmenų apklausą. Tvarumas yra strateginė ir vertybinė Integre Trans dalis, todėl suprantame, kaip svarbu bendradarbiauti su suinteresuotomis šalimis, siekiant atliepti jų, su ESG apsektais susijusius, lūkesčius.

Jūsų atsakymai padės mums geriau suprasti rūpimas ESG sritis ir prisidėti prie tvarios ateities kūrimo. Dėkojame už skirtą laiką.

Įvardinkite, kokią Integre Trans suinteresuotąją šalį atstovaujate?*

Įvardinkite, kokią Integre Trans suinteresuotąją šalį atstovaujate?*

Suinteresuotųjų šalių apklausa
Gerbiami suinteresuotieji asmenys,

Siekdami geriau suprasti Jūsų požiūrį į aplinkos, socialinius ir gerosios valdysenos (ESG) klausimus ir jų sąsają su mūsų įmone, atliekame šią suinteresuotųjų asmenų apklausą. Tvarumas yra strateginė ir vertybinė Integre Trans dalis, todėl suprantame, kaip svarbu bendradarbiauti su suinteresuotomis šalimis, siekiant atliepti jų, su ESG apsektais susijusius, lūkesčius.

Jūsų atsakymai padės mums geriau suprasti rūpimas ESG sritis ir prisidėti prie tvarios ateities kūrimo. Dėkojame už skirtą laiką.

Aplinkosauginiai aspektai*

Aplinkosauginiai aspektai*

Pasirinkite skalėje nuo 1 (visiškai nesvarbu) iki 5 (ypač svarbu), kiek nurodytas aspektas yra Jums svarbus.

1
2
3
4
5
Negaliu vertinti
Klimato kaita ir ŠESD emisijos | CO2 emisijų skaičiavimas, CO2 mažinimo ir net-zero strategija, įsipareigojimas Paryžiaus susitarimui.
Energetinis efektyvumas | Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimas, energijos sąnaudų mažinimas.
Vandens suvartojimas | Vandens išteklių vartojimo mažinimas, darbuotojų švietimas.
Atliekos | Rūšiavimo skatinimas, atliekų kiekio mažinimas, darbuotojų švietimas.
Bioįvairovės apsaugojimas | Avarinių situacijų kelyje mažinimo prevencija, CO2 mažinimas, resursų tausojimas.
Pavojingų medžiagų valdymas | Avarinių situacijų kelyje mažinimo prevencija, darbuotojų ugdymas siekiant išvengti avarijų.
Aplinkosaugos politika ir valdymo sistema | Aplinkos rizikų vertinimas ir valdymas, tvarios praktikos skatinimo organizacijoje planas ir valdymas.
Suinteresuotųjų šalių apklausa
Gerbiami suinteresuotieji asmenys,

Siekdami geriau suprasti Jūsų požiūrį į aplinkos, socialinius ir gerosios valdysenos (ESG) klausimus ir jų sąsają su mūsų įmone, atliekame šią suinteresuotųjų asmenų apklausą. Tvarumas yra strateginė ir vertybinė Integre Trans dalis, todėl suprantame, kaip svarbu bendradarbiauti su suinteresuotomis šalimis, siekiant atliepti jų, su ESG apsektais susijusius, lūkesčius.

Jūsų atsakymai padės mums geriau suprasti rūpimas ESG sritis ir prisidėti prie tvarios ateities kūrimo. Dėkojame už skirtą laiką.

Socialiniai veiksniai*

Socialiniai veiksniai*

Pasirinkite skalėje nuo 1 (visiškai nesvarbu) iki 5 (ypač svarbu), kiek nurodytas aspektas yra Jums svarbus.

1
2
3
4
5
Negaliu vertinti
Tinkamų darbo sąlygų užtikrinimas | Darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimas, nelaimingų atsitikimų prevencija, fizinės ir psichologinės darbuotojų gerovės skatinimas.
Žmonių pritraukimas ir ugdymas | Individualūs darbuotojų ugdymo planai, motyvacinės sistemos, karjeros galimybės, investicijos į mokymus, vidinės mokymų programos, papildomos vertės.
Žmogaus teisės, įvairovė ir įtrauktis | Lygių galimybių ir žmogaus teisių užtikrinimas, darbuotojų įvairovės skatinimas, nediskriminavimas.
Geradarystė | Socialinių ir/ar aplinkosauginių projektų įgyvendinimas.
Suinteresuotųjų šalių apklausa
Gerbiami suinteresuotieji asmenys,

Siekdami geriau suprasti Jūsų požiūrį į aplinkos, socialinius ir gerosios valdysenos (ESG) klausimus ir jų sąsają su mūsų įmone, atliekame šią suinteresuotųjų asmenų apklausą. Tvarumas yra strateginė ir vertybinė Integre Trans dalis, todėl suprantame, kaip svarbu bendradarbiauti su suinteresuotomis šalimis, siekiant atliepti jų, su ESG apsektais susijusius, lūkesčius.

Jūsų atsakymai padės mums geriau suprasti rūpimas ESG sritis ir prisidėti prie tvarios ateities kūrimo. Dėkojame už skirtą laiką.

Geroji valdysena*

Geroji valdysena*

Pasirinkite skalėje nuo 1 (visiškai nesvarbu) iki 5 (ypač svarbu), kiek nurodytas aspektas yra Jums svarbus.

1
2
3
4
5
Negaliu vertinti
Finansiniai rezultatai | Pelninga veikla.
Rizikų valdymas | Aplinkos veiksnių rizikos nustatymas, vertinimas ir valdymas.
Tvarumo strategija | Rengiamos ir skelbiamos skaidraus verslo tvarumo ataskaitos.
Lyčių lygybė | Vienodų teisių ir galimybių užtikrinimas skirtingų lyčių žmonėms, nediskriminacija lyties pagrindu.
Tvari tiekimo grandinė | Tiekimo grandinės valdymas, tiekėjų etikos kodeksas.
Informacijos saugumas | Duomenų apsaugos ir konfidencialumo užtikrinimo politika.
Etiškas ir skaidrus verslo vystymas | Įstatymų ir kitų teisės aktų atitiktis, antikorupcijos politika, sąžininga konkurencija.
Inovacijos ir skaitmenizavimas | Inovacijų identifikavimas ir diegimas, procesų optimizavimas ir skaitmenizavimas, suinteresuotų šalių įtraukimas, gerųjų praktikų taikymas ir įgyvendinimas.
Suinteresuotų šalių įsitraukimo skatinimas | Suinteresuotų šalių apklausa, suinteresuotų šalių lūkesčių atitikimas, bendrų projektų vystymas.
Suinteresuotųjų šalių apklausa
Gerbiami suinteresuotieji asmenys,

Siekdami geriau suprasti Jūsų požiūrį į aplinkos, socialinius ir gerosios valdysenos (ESG) klausimus ir jų sąsają su mūsų įmone, atliekame šią suinteresuotųjų asmenų apklausą. Tvarumas yra strateginė ir vertybinė Integre Trans dalis, todėl suprantame, kaip svarbu bendradarbiauti su suinteresuotomis šalimis, siekiant atliepti jų, su ESG apsektais susijusius, lūkesčius.

Jūsų atsakymai padės mums geriau suprasti rūpimas ESG sritis ir prisidėti prie tvarios ateities kūrimo. Dėkojame už skirtą laiką.

Kiti nepaminėti, tačiau Jums svarbūs ESG aspektai.

Kiti nepaminėti, tačiau Jums svarbūs ESG aspektai.

+370 5 203 06 47