Teismas priėmė pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo Integre Trans - Integretrans
20 birželio, 2024

Teismas priėmė pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo Integre Trans

2024-06-13 buvo pateiktas pareiškimas teismui dėl UAB “Integre Trans”, juridinio asmens kodas 301888546 (toliau – Bendrovė) restruktūrizavimo bylos iškėlimo (toliau – Pareiškimas). 2024-06-19 teismas neskundžiama nutartimi priėmė Pareiškimą (toliau – Nutartis).

Nutartimi teismas nusprendė, kad Pareiškime yra pateikta visa reikiama informacija dėl Bendrovės atitikimo Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatyme (toliau – JANĮ) išvardintoms restruktūrizavimo bylos iškėlimo sąlygoms: 1) juridinis asmuo turi finansinių sunkumų; 2) juridinis asmuo yra gyvybingas; 3) juridinis asmuo nėra likviduojamas dėl bankroto.

Nuo Nutarties priėmimo dienos yra stabdomas bet koks išieškojimas iš Bendrovės turto pagal teisės aktų nustatyta tvarka priimtus vykdomuosius dokumentus arba nurodymus areštuoti, nurašyti lėšas arba nutraukti lėšų išmokėjimą iš Bendrovės sąskaitos.

Pareiškimas teismo bus nagrinėjamas vadovaujantis JANĮ ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nuostatomis. Bendrovė ir toliau informuos visuomenę apie esminius įvykius Bendrovės restruktūrizavimo procese.

+370 5 203 06 47