Teismas tenkino prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones dėl Integre Trans - Integretrans
20 birželio, 2024

Teismas tenkino prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones dėl Integre Trans

2024-06-13 buvo pateiktas pareiškimas teismui dėl UAB “Integre Trans”, juridinio asmens kodas 301888546 (toliau – Bendrovė) restruktūrizavimo bylos iškėlimo (toliau – Pareiškimas). 2024-06-19 teismas neskundžiama nutartimi priėmė Pareiškimą.

2024-06-20 teismas taip pat tenkino prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, kuris buvo sudedamąja Pareiškimo dalimi (toliau – Nutartis dėl LAP). Nutartis dėl LAP vykdoma skubiai.

Nutartimi dėl LAP, teismas nutarė, kad iki kol bus priimtas ir įsiteisės procesinis sprendimas dėl restruktūrizavimo bylos Bendrovei iškėlimo taikomos šios laikinosios apsaugos priemonės: (a) uždrausti Bendrovės kreditoriams ar jų vardu veikiantiems kitiems asmenims įgyvendinti savo pretenzijas į Bendrovę ir kreiptis dėl Bendrovės kilnojamųjų ir nekilnojamųjų daiktų, piniginių lėšų ir turtinių teisių ar bet kokio kito turto, priklausančio Bendrovei nuosavybės ir (ar) valdymo (nuomos) teise ir esančio pas Bendrovę arba trečiuosius asmenis, arešto; (b) sustabdyti viso Bendrovei nuosavybės ir (ar) valdymo (nuomos) teise priklausančio turto, piniginių lėšų, turtinių teisių priverstinį išieškojimą ir realizavimą pagal teismų ir kitų institucijų sprendimus ir pagal juos išduotus vykdomuosius dokumentus, kurie yra pateikti vykdymui ar bus pateikti vykdymui po Nutarties dėl LAP priėmimo dienos; (c) uždrausti Bendrovės kreditoriams nutraukti su bendrove sudarytas sutartis ir (ar) vienašališkai atsisakyti šias sutartis vykdyti; (d) sustabdyti Bendrovės kreditorių pateiktų pranešimų dėl sutarčių nutraukimo terminų skaičiavimą, taip pat ir jų vykdymą; (e) uždrausti Bendrovės išleistos obligacijų emisijos (ISIN kodas LT0000407553) obligacijų savininkams reikalauti išpirkti jų turimas obligacijas prieš terminą, t. y. anksčiau, nei 2026 m. gegužės 5 d.

+370 5 203 06 47