Tvarumas - Integre Trans tvarumo principai

Tvarumas Integre Trans įmonių grupėje suprantamas ir įgyvendinamas per tris pagrindines sritis – aplinkosaugą, socialinę atsakomybę ir gerąją valdyseną. Tvarumo vystymas yra strateginė įmonės dalis, integruota į įmonės veiklos procesus, metinius ir strateginius tikslus, kasdienę vidinę komunikaciją darbuotojams bei viešą komunikaciją kitoms suinteresuotoms šalims, o taip pat edukaciją bei sąmoningumą skatinančias iniciatyvas ir partnerysčių projektus. 

Aplinkosauga

Kova su klimato kaita, išteklių vartojimo ir atliekų susidarymo mažinimas

Socialinė atsakomybė

Darbuotojų sveikatos ir saugos užtikrinimas, lygybės, įvairovės ir įtraukties skatinimas, mokymasis ir karjeros galimybės, socialiniai paramos projektai

Geroji valdysena

Tvarus verslo valdymas, suinteresuotų šalių įtraukimas, sąžininga konkurencija ir antikorupcija, inovacijos, skaitmenizacija

Pagrindiniai įmonių grupės tvarumo tikslai

Tvarumo strategijoje Integre Trans numato šiuos pagrindinius įmonių grupės tvarumo tikslus.

 

Integre Trans Tvarumo ataskaitos ✅

Įmonės veiklą tvarumo srityje ir padarytą pažangą geriausiai atspindi tvarumo ataskaitos, kurių esame paruošę jau tris. Tvarumo ataskaita parengta vadovaujantis Pasaulinės ataskaitų rengimo iniciatyvos gairėmis (angl. Global Reporting Initiative, GRI), nurodančiomis mūsų įsipareigojimą skaidriai ir atsakingai pranešti apie savo veiklą. Tvarumo ataskaitoje atskleidžiama informacija suskirstyta į pagrindines sritis – aplinkosaugos, socialinės atsakomybės ir gerosios valdysenos (ESG).

Kviečiame susipažinti su „Integre Trans“ tvarumo ataskaitomis.

➡️ Peržiūrėti ataskaitą 2022 

➡️ Peržiūrėti ataskaitą 2021

➡️ Peržiūrėti ataskaitą 2020

Tvarumo sertifikatai, apdovanojimai, narystės

ECOVADIS 2023

2023 metais viena didžiausių ir patikimiausių pasaulio verslo tvarumo reitingavimo įmonių „EcoVadis“ mus įvertino bronziniu medaliu, kuriuo yra apdovanoti 35 proc. audituojamų kompanijų aplinkosaugos, darbuotojų ir žmogaus teisių, etikos bei tvarumo srityse.

European Clean Trucking Alliance (ECTA)

Būdami “European Clean Trucking Alliance” nariai, prisidedame prie spartesnio kelių krovininių transporto priemonių išmetamo CO2 mažinimo.

Operation Clean Sweep® Europe 

Esame tarptautinės programos Operation Clean Sweep® (OCS) nariai, kurios tikslas yra užkirsti kelią plastiko granulių (granulių, dribsnių ir miltelių) patekimui į aplinką.

Global Commercial Vehicle Drive to Zero

Esame „Drive to Zero“ programos partneriai, kuria siekiama paspartinti pasaulinės nulinės emisijos komercinių transporto priemonių erdvės augimą.

Tvarumo naujienos ir aktualijos

Socialinė atsakomybė per darbuotojų ambasadorystės skatinimą

Paskutinį dešimtmetį Lietuvoje ir kitose šalyse vis dažniau įvairiuose kontekstuose galime išgirsti žodžius „ambasadorystė“ ir/ar „ambasadorius(-ė)“. Ambasadoryste galime vadinti tam tikro subjekto, reiškinio ar organizacijos atstovavimą, tuo pačiu potencialiai to reklamavimą ar propagavimą. Ambasadorius įprastai matome kaip atstovus, perduodančius informaciją ir vertybes bei skatinančius tam tikro tipo iniciatyvas įvairioms auditorijoms.

Sertifikatai – gerosios valdysenos organizacijoje lakmuso popierėlis

Sertifikavimosi procesas – tarytum nesibaigiantis uždavinys, reikalaujantis nuolatinės ir detalios organizacijos veiklos stebėsenos, rizikų identifikavimo bei jų valdymo, atitikties užtikrinimo, vidinio ir išorinio auditavimosi. Vos pasidžiaugi sėkmingai praėjęs išorės auditą, o jau laukia gerinimo veiksmų planas, o nuolatos kintanti aplinka – įdėmios rinkos stebėsenos ir reagavimo.

Žiedinės ekonomikos vaidmuo transporto logistikos sektoriuje

Globalių su klimato kaita susijusių iššūkių kontekste, šalia šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų mažinimo tikslų, vis dažniau lygiagrečioje pozicijoje galime pamatyti žiedinės ekonomikos principų diegimo skatinimą. Integre Trans įmonių grupėje klimato kaitą ir atliekų valdymą identifikuojame kaip dvi pagrindines su aplinkosauga susijusias temas, kurioms darome reikšmingą poveikį, todėl mūsų strateginės aplinkosaugos tikslai apima siekį tapti klimatui neutralia įmone iki 2050 m. (GHG 1 ir 2 apimtyje), o taip pat diegti žiedinės ekonomikos principus. Šiame straipsnyje sieksime plačiau pakalbėti apie žiedinę ekonomiką, jos integravimą transporto sektoriuje bei mūsų progresą ir strateginius ateities tikslus.

Tvarumo iniciatyvos ir renginiai

Tikėdami, kad tik kartu galime pasiekti geriausių rezultatų, vystome „Think sustainable“ programą ir skatiname savo darbuotojus aktyviai prisidėti prie organizuojamų tvarios veiklos projektų ir iniciatyvų.

Kiekvienus metus teikiame gerų darbų ataskaitą, kurioje atsispindi mūsų įsipareigojimas socialinės atsakomybės įgyvendinimui įmonės viduje ir santykyje su kitomis suinteresuotomis šalimis.  

Kviečiame skaityti 2022 ir 2023 metų mūsų gerų darbų ataskaitas, tarp kurių yra ir detalizuota „Think sustainable“ projekto iniciatyvų išklotinė. 

Klausimus arba komentarus bei pastabas dėl tvarios veiklos Integre Trans įmonių grupėje kviečiame teikti el. paštu: [email protected] 

+370 5 203 06 47