Tvarumas - Integre Trans tvarumo principai

Tvarumas Integre Trans įmonių grupėje suprantamas ir įgyvendinamas per tris pagrindines sritis – aplinkosaugą, socialinę atsakomybę ir gerąją valdyseną. Tvarumo vystymas yra strateginė įmonės dalis, integruota į įmonės veiklos procesus, metinius ir strateginius tikslus, kasdienę vidinę komunikaciją darbuotojams bei viešą komunikaciją kitoms suinteresuotoms šalims, o taip pat edukaciją bei sąmoningumą skatinančias iniciatyvas ir partnerysčių projektus. 

Aplinkosauga

Kova su klimato kaita, išteklių vartojimo ir atliekų susidarymo mažinimas

Socialinė atsakomybė

Darbuotojų sveikatos ir saugos užtikrinimas, lygybės, įvairovės ir įtraukties skatinimas, mokymasis ir karjeros galimybės, socialiniai paramos projektai

Geroji valdysena

Tvarus verslo valdymas, suinteresuotų šalių įtraukimas, sąžininga konkurencija ir antikorupcija, inovacijos, skaitmenizacija

Pagrindiniai įmonių grupės tvarumo tikslai

Tvarumo strategijoje Integre Trans numato šiuos pagrindinius įmonių grupės tvarumo tikslus.

 

Integre Trans Tvarumo ataskaitos ✅

Įmonės veiklą tvarumo srityje ir padarytą pažangą geriausiai atspindi tvarumo ataskaitos, kurių esame paruošę jau tris. Tvarumo ataskaita parengta vadovaujantis Pasaulinės ataskaitų rengimo iniciatyvos gairėmis (angl. Global Reporting Initiative, GRI), nurodančiomis mūsų įsipareigojimą skaidriai ir atsakingai pranešti apie savo veiklą. Tvarumo ataskaitoje atskleidžiama informacija suskirstyta į pagrindines sritis – aplinkosaugos, socialinės atsakomybės ir gerosios valdysenos (ESG).

Kviečiame susipažinti su „Integre Trans“ tvarumo ataskaitomis.

➡️ Peržiūrėti ataskaitą 2022 

➡️ Peržiūrėti ataskaitą 2021

➡️ Peržiūrėti ataskaitą 2020

Tvarumo sertifikatai, apdovanojimai, narystės

ECOVADIS 2023

2023 metais viena didžiausių ir patikimiausių pasaulio verslo tvarumo reitingavimo įmonių „EcoVadis“ mus įvertino bronziniu medaliu, kuriuo yra apdovanoti 35 proc. audituojamų kompanijų aplinkosaugos, darbuotojų ir žmogaus teisių, etikos bei tvarumo srityse.

European Clean Trucking Alliance (ECTA)

Būdami “European Clean Trucking Alliance” nariai, prisidedame prie spartesnio kelių krovininių transporto priemonių išmetamo CO2 mažinimo.

Operation Clean Sweep® Europe 

Esame tarptautinės programos Operation Clean Sweep® (OCS) nariai, kurios tikslas yra užkirsti kelią plastiko granulių (granulių, dribsnių ir miltelių) patekimui į aplinką.

Global Commercial Vehicle Drive to Zero

Esame „Drive to Zero“ programos partneriai, kuria siekiama paspartinti pasaulinės nulinės emisijos komercinių transporto priemonių erdvės augimą.

Tvarumo naujienos ir aktualijos

Alternatyvus kuras kaip emisijų mažinimo sprendimas transporto sektoriuje

Klimato kaitos problema yra vienas iš didžiausių iššūkių, su kuriuo šiuo metu susiduria pasaulis. Mokslininkai patvirtina, kad klimato kaita yra reali ir daugiausiai – žmogaus veiklos pasekmė. Šiltėjantis klimatas kuria daug aplinkosauginių ir socialinių iššūkių, tarp kurių – nykstanti bioįvairovė, stichinių reiškinių dažnėjimas, šiltėjimo sukeliamos sveikatos problemos, maisto ir vandens išteklių mažėjimas, intensyvėjanti žmonių migracija ir daug kitų.

„Lygybė, įvairovė ir įtrauktis: esminiai veiksniai sėkmingam verslui“

Lygybė, įvairovė ir įtrauktis tampa esminiais verslo komponentais. Nors į šias sąvokas dažnai žiūrima per socialinio teisingumo ir moralės objektyvą, tačiau tyrimų gausa parodo, jog įvairovės ir įtraukties kultūros formavimas turi svarių bei ryškių privalumų sėkmingam verslo vystymui.

Socialinė atsakomybė per darbuotojų ambasadorystės skatinimą

Paskutinį dešimtmetį Lietuvoje ir kitose šalyse vis dažniau įvairiuose kontekstuose galime išgirsti žodžius „ambasadorystė“ ir/ar „ambasadorius(-ė)“. Ambasadoryste galime vadinti tam tikro subjekto, reiškinio ar organizacijos atstovavimą, tuo pačiu potencialiai to reklamavimą ar propagavimą. Ambasadorius įprastai matome kaip atstovus, perduodančius informaciją ir vertybes bei skatinančius tam tikro tipo iniciatyvas įvairioms auditorijoms.

Tvarumo iniciatyvos ir renginiai

Tikėdami, kad tik kartu galime pasiekti geriausių rezultatų, vystome „Think sustainable“ programą ir skatiname savo darbuotojus aktyviai prisidėti prie organizuojamų tvarios veiklos projektų ir iniciatyvų.

Kiekvienus metus teikiame gerų darbų ataskaitą, kurioje atsispindi mūsų įsipareigojimas socialinės atsakomybės įgyvendinimui įmonės viduje ir santykyje su kitomis suinteresuotomis šalimis.  

Kviečiame skaityti 2022 ir 2023 metų mūsų gerų darbų ataskaitas, tarp kurių yra ir detalizuota „Think sustainable“ projekto iniciatyvų išklotinė. 

Klausimus arba komentarus bei pastabas dėl tvarios veiklos Integre Trans įmonių grupėje kviečiame teikti el. paštu: [email protected] 

+370 5 203 06 47