Oferty pracy - Integretrans

Praca kierowca

Jako pracodawca zapewniamy równe szanse i przyjmujemy wszystkich kandydatów bez dyskryminacji ze względu na rasę, religię, płeć, orientację seksualną lub tożsamość płciową, wiek, niepełnosprawność lub jakikolwiek inny czynnik niezwiązany bezpośrednio z pracą. Z Polityką równych szans i niedyskryminacji możesz zapoznać się tutaj.

Ciągle zatrudniamy kierowców dalekobieżnych

Oferty pracy

Wrocław, Polska
Kierowca dalekobieżny

Często zadawane pytania (FAQ)

Czy masz jakieś pytania?

Skontaktuj się

+370 5 203 06 47