Polityka cookie - Integretrans

Cookies policy

Odnowiono: 02/04/2024

„Integre Trans” sp. z o.o. szanuje i chroni prywatność swoich klientów, dlatego w niniejszej polityce plików cookies (dalej – Polityka) jasno i rzetelnie przedstawiamy zasady gromadzenia i wykorzystywania informacji, stosowane na naszej stronie internetowej, a także inne informacje dotyczące działalności firmy oraz przepisy i zasady zapewniając ochronę danych osobowych.

Przetwarzając dane osobowe przestrzegamy Rozporządzenia Unii Europejskiej o ochronie danych nr. 2016/679, wymogi Ustawy Republiki Litewskiej o ochronie prawnej danych osobowych, Ustawy Republiki Litewskiej o komunikacji elektronicznej, innych powiązanych aktów prawnych oraz zaleceń organów kontrolnych.

Możesz to zrobić tutaj tutaj.

Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookie oraz o tym, jak nimi zarządzać lub je usuwać, wystarczy odwiedzić stronę www.allaboutcookies.org i stronę pomocy przeglądarki.

Co to są pliki cookie?

Plik cookie — to mały plik tekstowy, który strona internetowa zapisuje w przeglądarce Twojego komputera lub urządzenia mobilnego, kiedy odwiedzasz tę stronę. Przy następnej wizycie na stronie plik ten może zostać zeskanowany, aby strona mogła rozpoznać Twój komputer lub urządzenie mobilne.

W jaki sposób UAB „Integre Trans” (dalej – Spółka) wykorzystuje pliki cookies?

Informacje zbierane przez pliki cookies www.integretrans.com pozwalają nam zapewnić Ci wygodniejsze przeglądanie, przedstawiać Ci atrakcyjne oferty i poznawać zachowania osób odwiedzających serwis, analizować trendy i ulepszać serwis, poprawiać obsługę klienta i świadczone usługi przez Spółkę.

Rodzaje plików cookie

Kto ma dostęp do Twoich danych?

Dostęp do danych statystycznych o osobach odwiedzających stronę internetową Spółki mają pracownicy Spółki pracujący w działach marketingu i IT, którzy są odpowiedzialni za analizę tych danych i ulepszanie serwisu.

Dostęp do dokumentacji technicznej mogą mieć również partnerzy Spółki, którzy dostarczają narzędzia do zarządzania zawartością strony internetowej Spółki. Możesz zobaczyć wszystkich innych naszych partnerów i ich politykę prywatności w narzędziu do plików cookie, w sekcji „Ustawienia”.

Jak długo Spółka przechowuje Twoje dane?

Spółki wykorzystują zebrane dane do analizy do trzech lat. Pliki cookie są zwykle krótkotrwałe, w zależności od rodzaju pliku cookie (jeden dzień, tydzień lub miesiąc), ale w niektórych przypadkach mogą być ważne nawet do dwóch lat. Dokładne daty wygaśnięcia plików cookie można zobaczyć w narzędziu do obsługi plików cookie, w sekcji „Ustawienia”.

Jakie masz prawa i jak możesz z nich skorzystać?

Posiadasz następujące prawa podmiotu danych:

  • wiedzy (bycia informowanym) o przetwarzaniu Twoich danych osobowych;
  • otrzymania informacji, z jakich źródeł i jakie dane osobowe zostały zebrane, w jakim celu są przetwarzane, jakim odbiorcom danych są przekazywane i zostały przekazane;
  • żądania sprostowania przetwarzanych danych osobowych, jeżeli są one nieprawidłowe i/lub niekompletne;
  • żądania zniszczenia Twoich danych osobowych lub zaprzestania ich przetwarzania w przypadku przetwarzania zbędnych danych osobowych, cofnięcia zgody lub innej wystarczającej podstawy do tego;
  • w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu komputerowego, otrzymać dotyczące Ciebie dane osobowe, które dostarczyłeś Spółce i przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Spółka przekazała te dane osobowe bezpośrednio innemu administratorowi danych, gdy jest to technicznie możliwe (prawo do przenoszenia danych).

Jeśli zamierzasz skorzystać ze swoich praw, możesz skontaktować się ze Spółką za pośrednictwem poczty elektronicznej [email protected]. Pamiętaj, że korzystając ze swoich praw, musisz odpowiednio potwierdzić swoją tożsamość. W związku z tym, zamierzając wysłać żądanie do Spółki, musisz potwierdzić swoją tożsamość za pomocą środków komunikacji elektronicznej, które pozwalają na prawidłową identyfikację, zgodnie z procedurą określoną przez akty prawne.

Nie prowadzimy żadnego profilowania, które mogłoby wywoływać wobec Ciebie skutki prawne lub mieć na Ciebie istotny wpływ, jednak możesz zostać przypisany do odpowiedniej kategorii klientów przy dostarczaniu spersonalizowanych ofert marketingowych. W związku z tym masz prawo domagać się interwencji człowieka, przedstawić swój punkt widzenia i zakwestionować decyzję.

Jeśli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie wiadomości marketingu bezpośredniego, masz prawo wycofać tę zgodę w dowolnym momencie, kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej [email protected].

Jeżeli masz wątpliwości co do przetwarzania danych osobowych lub zamierzasz skorzystać ze swoich praw, możesz w każdej chwili skontaktować się z nami pocztą elektroniczną [email protected]. Chociaż informacje są udzielane nieodpłatnie, jeżeli kierowane przez Państwa żądania są ewidentnie nieuzasadnione lub nieproporcjonalne, w szczególności ze względu na ich powtarzającą się treść, mamy prawo pobrać rozsądną opłatę, uwzględniając administracyjne koszty udzielenia informacji lub powiadomień lub żądanych działań lub odmowy podjęcia działań w odpowiedzi na takie żądanie.

Jeśli uważasz, że niewłaściwie postępujemy z Twoimi danymi lub nie realizujemy Twoich praw, możesz złożyć skargę do Państwowej Inspekcji Ochrony Danych Osobowych ([email protected]), ale pamiętaj, że zawsze jesteśmy gotowi do rozwiązania wszystkich problemów razem z Tobą.

+370 5 203 06 47