Zrównoważony rozwój - Integretrans

Zrównoważony rozwój

Realizacja strategii grupy spółek Integre Trans realizowana jest w kierunkach ESG (Environmental, Social, Corporate Governance): ochrona środowiska, odpowiedzialność społeczna i dobre zarządzanie. Dlatego też wszystkim pracownikom zapewnia się równe szanse, nie dyskryminując ich ze względu na rasę, religię, płeć, orientację oraz tożsamość seksualną, wiek, niepełnosprawność lub inne cechy niezwiązane bezpośrednio z wykonywaniem pracy.

Nasze podejście do zrównoważonego rozwoju znajduje również odzwierciedlenie w integracji działalności grupy firm z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDG). Zintegrowaliśmy aż 11 z 17 celów SDG.

W 2022 roku Integre Trans została nagrodzona srebrnym medalem przyznanym przez EcoVadis, jedną z największych i najbardziej zaufanych na świecie firm oceniających zrównoważony rozwój biznesu. 25% skontrolowanych firm zostało wyróżnionych tym medalem w obszarach ochrony środowiska, praw pracowników i człowieka, etyki i zrównoważonego rozwoju.


Nasze główne biuro mieści się w centrum biznesowym PREMIUM, które uzyskało certyfikat w systemie BREEAM i ocenę „Outstanding”. Według GreenBookLive budynek znalazł się na liście TOP 100 najbardziej zrównoważonych pod względem SDG budynków biurowych na świecie. Budynek posiada certyfikat w ramach systemu certyfikacji zielonej energii. Potwierdza to, że wykorzystywana energia elektryczna pochodzi w 100% z odnawialnych źródeł energii (OZE).


„Zielona polityka” jest ważna także w codziennym życiu naszych pracowników. Segregujemy odpady, ograniczamy zużycie papieru, odpowiedzialnie zamawiamy materiały biurowe, oszczędzamy wodę i energię elektryczną.

RAPORT DOBRYCH UCZYNKÓW 2022 ❄️

Wierzymy, że bezpieczeństwo i szczęście społeczeństwa zależy od każdego z nas, dlatego w grudniu 2021 r., w świetle wyzwań ostatnich lat, przed którymi stanął każdy z nas, zdecydowaliśmy, że zamiast kupować prezenty, chcemy wykonywać bardziej sensowną pracę: służącą społeczności, naszym pracownikom i środowisku. Po zakończeniu 2022 roku chcemy podzielić się informacjami o tym, jak udało nam się spełnić złożone obietnice.

Zapraszamy do przyłączenia się do nas!

Zapraszamy do zapoznania się z raportami zrównoważonego rozwoju „Integre Trans”.

Wierząc, że tylko razem możemy osiągnąć najlepsze wyniki, rozwijamy program Think Sustainable i zachęcamy naszych pracowników do aktywnego włączania się w organizowane projekty i inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju.

+370 5 203 06 47