2024 m. vasario 7 d. įvyko obligacijų emisijos pakartotinis nuotolinis obligacijų savininkų susirinkimas - Integretrans
7 vasario, 2024

2024 m. vasario 7 d. įvyko obligacijų emisijos pakartotinis nuotolinis obligacijų savininkų susirinkimas

2024 m. vasario 7 d. įvyko UAB “Integre Trans” (toliau – Emitentas) obligacijų emisijos (ISIN LT0000407553) pakartotinis nuotolinis obligacijų savininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas).

Informuojame, kad Susirinkime buvo patvirtinti 2023 m. balandžio 11 d. informacinio dokumento 4.2 skyriuje įtvirtintų Emitento finansinių įsipareigojimų (angl. covenants) – Grynosios skolos/EBITDA rodiklio (angl. Net Debt/EBITDA ratio) ir Kapitalo rodiklio (angl.  Capital ratio) pakeitimai (toliau – Sprendimas). Atitinkamai, atsižvelgiant į priimtą Sprendimą, 2024 m. vasario 7 d. buvo pakeistas ir išdėstytas nauja redakcija Emitento informacinis dokumentas.

Prašome susipažinti prie šio pranešimo pridėtais (i) Susirinkimo protokolu, (ii) Emitento obligacijų savininkų patikėtinio UAB „AUDIFINA“ rekomendacine išvada ir (ii) 2024 m. vasario 7 d. pakeistu ir išdėstytu nauja redakcija Emitento informaciniu dokumentu.

+370 5 203 06 47