CSRD direktyva: reikšmingų sričių nustatymo iššūkiai rinkos kontekste - Integretrans
7 vasario, 2024

CSRD direktyva: reikšmingų sričių nustatymo iššūkiai rinkos kontekste

Šviežiai įsigaliojusi CSRD direktyva išjudina ne tik pamatinius nusistovėjusius verslo vystymo principus ir įpareigoja į savo vykdomą veiklą žiūrėti atskaitingiau ir atsakingiau, tačiau ir užduoda klausimą, į kurį verčia verslus ieškoti atsakymus „Kurie tvarumo aspektai mano verslui yra svarbiausi ir ką galiu su tuo padaryti?“. Tam į pagalbą ateina tos pačios CSRD direktyvos įpareigojimas verslams atlikti dvigubo reikšmingumo vertinimus ir išsiaiškinti kokioms sritims verslas daro didžiausią įtaką, taip pat kaip ir identifikuoti sritis, kurios labiausiai veikia verslo vystymą.

„Dauguma gerosios valdysenos aspektų, tokių kaip verslo etika, skaidrumas ar rizikų valdymas yra tarp vienų reikšmingiausių įmonės veiklos sričių įvairių sektorių kompanijoms. Tuo tarpu aplinkosaugos ir socialinės atsakomybės sričių reikšmingumas itin priklauso nuo įmonės veiklos specifikos ir požiūrio į savo darbuotojus.

Reikšmingų sričių išsigryninimas svarbus tuo, kad leidžia suprasti didžiausio poveikio sritis ir susidėlioti tikslingą planą daromo poveikio mažinimui, taip sukurdamas didžiausią vertę tiek aplinkai, tiek verslui. Žmogiškieji ir finansiniai ištekliai, skiriami tvarumo tikslams pasiekti, ilgalaikėje perspektyvoje atneša daugiau vertės ir rezultatų, kai juos koncentruojame į reikšmingiausias sritis, o ne išskirstome siekdami atliepti visus su tvarumu susijusius klausimus“ – savo įžvalgomis dalinasi tvarumo ir kokybės padalinio vadovė Loreta Dainytė.

Loreta pastebi, kad transformacijos tvarumo atžvilgiu kelyje esanti rinka elgiasi proaktyviai ir  tvarumą integruoja ne tik į vidinius įmonių procesus, bet ir į visą tiekimo grandinę. Šio proceso metu neretai susiduriame su poreikiu atskleisti savo pastangas ir rezultatus tose tvarumo srityse, kurias klientai, kreditoriai, partneriai ar kitos suinteresuotosios šalys laiko reikšmingomis jiems, tačiau neatsižvelgia į jų aktualumą savo tiekimo grandinės dalyviams, pvz. tiekėjams. Tokie įpareigojimai kelia papildomus su tvarumu susijusius iššūkius, nes siekiant sėkmingo bendradarbiavimo numato poreikį į savo veiklą integruoti papildomas tvarumo sritis, kurių reikšmingumas pačiam paslaugos ar prekės tiekėjui sąlyginai mažesnis.

Tad tuo pačiu metu, kai siekiame išsigryninti reikšmingiausias tvarumo sritis ir siekti tikslingų rezultatų, susiduriame su spaudimu atliepti ir mums svarbių rinkos dalyvių keliamus lūkesčius. Belaviruodami tarp savo tvarumo tikslų ir kitų suinteresuotų šalių lūkesčių mums, tikimės, kad greita ateitis su priešakyje esančia CSRD direktyva į tvarumo įgyvendinimą atneš daugiau aiškumo ir tikslingumo dedant savo pastangas neigiamo poveikio mažinimui ir pozityvių rezultatų kūrimui.

+370 5 203 06 47