Socialinė atsakomybė per darbuotojų ambasadorystės skatinimą - Integretrans
4 balandžio, 2024

Socialinė atsakomybė per darbuotojų ambasadorystės skatinimą

Paskutinį dešimtmetį Lietuvoje ir kitose šalyse vis dažniau įvairiuose kontekstuose galime išgirsti žodžius „ambasadorystė“ ir/ar „ambasadorius(-ė)“. Ambasadoryste galime vadinti tam tikro subjekto, reiškinio ar organizacijos atstovavimą, tuo pačiu potencialiai to reklamavimą ar propagavimą. Ambasadorius įprastai matome kaip atstovus, perduodančius informaciją ir vertybes bei skatinančius tam tikro tipo iniciatyvas įvairioms auditorijoms.

Dar dažniau žodį „ambasadorystė“ mes girdime ne atskirai, o įmonių kontekste ir vadiname tai darbuotojų ambasadoryste. Tokio tipo ambasadorystė įgalina organizacijos darbuotojus veikti kaip įmonės misijos, vertybių ir siekiamų tikslų atstovus bei šalininkus. Šie žmonės kuria reikšmingą vertę atstovaujant organizacijai tiek viduje tarp kolegų, tiek išorėje klientams, platesnei bendruomenei bei kitoms suinteresuotosioms šalims.

Nors viena iš pagrindinių krypčių, kurių fone formavosi darbuotojų ambasadorystė yra jų kuriama pridėtinė vertė įmonės prekės ženklo formavimo strategijoje, tačiau vis labiau ryškėjant socialinės atsakomybės organizacijose svarbai, į darbuotojų ambasadorystę pradėta žiūrėti plačiau. Šiandien darbuotojai-ambasadoriai ne tik prisideda prie rinkodaros strateginių tikslų, tačiau ir stiprina bei padeda užtikrinti socialinės atsakomybės įsipareigojimų įgyvendinimą, taip kurdami reikšmingą vertę tiek organizacijai, tiek sau asmeniškai.

Darbuotojų ambasadorių programa Integre Trans

Jausdami abipusę ambasadorystės naudą ir entuziazmą iš darbuotojų, Integre Trans įmonių grupėje taip pat startavome su darbuotojų ambasadorystės programa, apie kurią plačiau dalinasi šios programos vadovė Gabrielė Eidukevičiūtė.

 

Ambasadorystės vertės įmonei ir darbuotojams

Praėjus metams nuo Integre Trans ambasadorystės programos starto, galime įsivardinti kokias naudas įmonei ir darbuotojams šis projektas suteikė ir vis dar teikia.

Vienas esmingiausių privalumų organizacijai – tai įvaizdžio formavimas viešoje erdvėje, ypatingai žvelgiant iš darbdavio perspektyvos. Autentiškas darbuotojų viešoje erdvėje kuriamas turinys, atskleidžiantis įmonės vidinę kultūrą bei jos veiklą, yra suprantamas kaip daug patikimesnis informacijos šaltinis nei tokio tipo turinys skelbiamas per oficialias įmonės paskyras. Darbuotojų skleidžiama informacija taip pat kuria platesnį matomumą ir pasiekia daug didesnes tikslines auditorijas, kurios pasitiki darbuotojų transliuojama patirtimi, įspūdžiais, ekspertiškumu. Tai savo ruožtu prisideda ir prie įmonės reputacijos formavimo.

Didesnis matomumas ir nuoširdesnis įmonės pristatymas per darbuotojų prizmę padeda būti pastebėtiems ir užmegzti ryšius su potencialiais darbuotojais, taip ambasadoriams prisidedant prie naujų talentų paieškos ir pritraukimo.

Tuo pačiu siekiant išlaikyti esamus darbuotojus, matome, jog ambasadorystė skatina darbuotojų lojalumą, motyvaciją ir taip pat tiek pačių ambasadorių, tiek jų aplinkos darbuotojų įsitraukimą.

Nors ambasadorių programa teikia daug ir įvairių naudų įmonei, tačiau nejausdami vertės sau, darbuotojai sėkmingai neįsitrauks. Praktikoje matome, jog daug vertės pargrįžta ir programoje dalyvaujančiam darbuotojui – nuo naujų patirčių ir išėjimo iš komforto zonos iki tobulėjimo galimybių bei vertingų pažinčių. Apie gaunamas naudas ir ką reiškia būti įmonės ambasadore dalinasi viena aktyviausių programos dalyvių Ramunė Sribikė.

Ambasadorių programos įnašas į socialinės atsakomybės skatinimą ir formavimą

Sėkmingai vystoma ambasadorių programa gali padėti ne tik formuoti pozityvią įmonės reputaciją bei didinti žinomumą, bet ir suvaidinti itin reikšmingą vaidmenį formuojant ir užtikrinant socialinės atsakomybės įgyvendinimą, kuriant tvarią organizacijos kultūrą bei įgalinant pozityvius pokyčius platesnėje bendruomenėje.

Aktyvus įsitraukimas. Vienas iš esminių ambasadorystės elementų – aktyvus darbuotojų įsitraukimas į įmonės gyvenimą. Ambasadorių dalyvavimas įvairaus tipo iniciatyvose, nuo socialinių akcijų iki įmonės reprezentavimo išorėje, padeda užtikrinti sėkmingesnį tokio tipo projektų įgyvendinimą. Svarbi rolė tenka ir rodomai pačiai ambasadorių iniciatyvai – tokių darbuotojų dėka organizacijoje vystomos naujos vertingos programos ir skatinamas tvarus verslo vystymas.

Lyderystė per pavyzdį. Aktyvus ambasadorių įsitraukimas į įvairaus tipo tvarumo iniciatyvas – nuo miško sodinimo iki pasinaudojimo įmonės teikiamomis savanorystės galimybėmis – tampa įkvėpimu ir sukuria gerąjį domino efektą siekiant didinti įtrauktį bei įtvirtinti gerąsias socialinės atsakomybės praktikas tarp darbuotojų.

Sąmoningumo kultūros skatinimas. Būdami suinteresuoti ir imlūs ambasadoriai dažnai pirmieji susipažįsta ir įsigilina į vertybines įmonės pozicijas įvairiais tvarumo klausimais bei tampa šių vertybių ir su ja susijusios sąmoningumą skatinančios kultūros kūrėjais, transliuodami tai tiek įmonės viduje, tiek išorės komunikacijos kanaluose bei savo aplinkoje.

Atstovavimas išorėje. Ambasadoriai geba ir noriai atstovauja organizaciją išorės projektuose, tokiuose kaip bendruomeniniai renginiai, santykiai su universitetais, konferencijos, partnerystės projektai. Taip skatinamas bendradarbiavimo stiprinimas su įvairiomis įmonės suinteresuotomis šalimis bei pridėtinės vertės kūrimas.

Grįžtamojo ryšio suteikimas. Ambasadoriai dažnai veikia tarytum tiltas tarp darbuotojų ir organizacijos socialinės atsakomybės pastangų. Jų asmeninis bei iš kolegų surinktas grįžtamasis ryšys – atsiliepimai, pasiūlymai, susirūpinimai – padeda plėtoti ir gerinti su socialinės atsakomybės skatinimu susijusias iniciatyvas ir kryptį, taip išlaikant aktualumą bei veiksmingumą.

Nuolatinis mokymasis ir tobulėjimas. Ambasadorystės programa skatina ir suteikia asmeninio bei profesinio augimo galimybes per rengiamus mokymus, seminarus, dalyvavimą skirtinguose projektuose ir kontaktų rato plėtimą. Naujų įgūdžių ugdymo bei turimų stiprinimo galimybės savo ruožtu didina ir darbuotojų lojalumą bei pasitenkinimą darbu.

Nors sėkmingos ambasadorių programos įgyvendinimo užtikrinimas ir sukuria tam tikrus iššūkius, tačiau galime teigti, kad tai veikia ir kaip stiprus katalizatorius, skatinantis ir reikšmingai stiprinantis socialinę atsakomybę organizacijos kultūroje, taip prisididėdamas prie tvaraus verslo sėkmės ir bendro aplinkos gerbūvio kūrimo.

 

 

+370 5 203 06 47