Žiedinės ekonomikos vaidmuo transporto logistikos sektoriuje - Integretrans
1 kovo, 2024

Žiedinės ekonomikos vaidmuo transporto logistikos sektoriuje

Globalių su klimato kaita susijusių iššūkių kontekste, šalia šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų mažinimo tikslų, vis dažniau lygiagrečioje pozicijoje galime pamatyti žiedinės ekonomikos principų diegimo skatinimą. Integre Trans įmonių grupėje klimato kaitą ir atliekų valdymą identifikuojame kaip dvi pagrindines su aplinkosauga susijusias temas, kurioms darome reikšmingą poveikį, todėl mūsų strateginės aplinkosaugos tikslai apima siekį tapti klimatui neutralia įmone iki 2050 m. (GHG 1 ir 2 apimtyje), o taip pat diegti žiedinės ekonomikos principus. Šiame straipsnyje sieksime plačiau pakalbėti apie žiedinę ekonomiką, jos integravimą transporto sektoriuje bei mūsų progresą ir strateginius ateities tikslus.

Kas yra žiedinė ekonomika?

Siekiant mažinti susidarančių atliekų kiekį ir išteklių naudojimą pasaulyje, linijinė ekonomika, grįsta modeliu „imti, gaminti, vartoti ir išmesti“, turėjo surasti savo alternatyvą ir ja tapo žiedinė ekonomika. Pastarosios įgyvendinimas yra nukreiptas į produktų ir atskirų medžiagų gyvavimo ciklo ilginimą, leidžiantį sumažinti jų gamybai reikalingus išteklius ir susidarančias atliekas bei tuo pačiu prisidėti prie natūralių sistemų išlaikymo ir atkūrimo.

Ilgalaikį produktų ir medžiagų naudojimą padeda užtikrinti pakartotinės gamybos ir perdirbimo sistemos, pakartotinis produkto naudojimas, produkto taisymas, darnus vartojimas, naujų verslo modelių rinkoje formavimasis, pvz. „produktas kaip paslauga“ (eng. Product-as-a-service) verslo modelis, kuris vietoj individualaus reikalingo produkto įsigijimo, teikia skolinimosi, nuomos ar dalijimosi paslaugą. Reikšminga dalis žiedinės ekonomikos įgyvendinimo potencialo slypi ir produkto dizaino etape. Šioje stadijoje apsprendžiama produkto medžiagiškumas, forma, funkcionalumas, patvarumas ir kitos svarbios dalys lemiančios produkto gamybai reikalingų išteklių ir energijos suvartojimo kiekį bei jo ilgaamžiškumo perspektyvą.

Šių žiedinės ekonomikos principų integravimas į verslo modelius padeda palaikyti ir atkurti natūralias sistemas, tuo pačiu potencialiai atsiedamas ekonominį augimą nuo išteklių vartojimo.

Kodėl žiedinė ekonomika reikšminga tvarumo kontekste?

„Circularity Gap Report 2024“ nurodo, kad pasaulinis žiediškumo rodiklis (eng. circularity rate) nuo 9.1% 2018 m. sumažėjo iki 7.2% 2023 m. Tai reiškia, jog iš visų pasaulyje suvartojamų medžiagų dabar daugiau nei bet kada ankščiau yra sunaudojama pirmą kartą naudojamų medžiagų, o antrinių medžiagų rinkoje dalis santykinai mažėja.

Tuo pačiu tai reiškia vis didėjančius ir gilėjančius globalius iššūkius, kurių sprendimui žiedinė ekonomika yra pasitelkiama. Visų pirma, žiedinė ekonomika yra itin svarbi aplinkosauginiame kontekste – ji mažina gamtos išteklių suvartojimą, biologinės įvairovės nykimą, ŠESD emisijų kiekį atmosferoje, kraštovaizdžio ir ekosistemų ardymą, energijos suvartojimą. Šalia aplinkosauginių naudų, ji pasitarnauja ir akseleruojančiai versle – paskatina konkurencingumą, inovacijų diegimą, spartina ekonominį vystymąsi.

Žiedinė ekonomika logistikos sektoriuje

Transporto ir logistikos sektorius savo apimtyje turi platų žiedinės ekonomikos integracijos sprendimų spektrą. Vienas iš pagrindinių būdų transporto sektoriui prisidėti prie žiedinės ekonomikos skatinimo – tai transporto tinklų optimizavimas. Pažangių IT sprendimų diegimas įmonės veikloje leidžia sumažinti tuščių kilometrų skaičių, optimizuoti užsakymų pristatymo maršrutus, o taip pat kombinuoti užsakymus, taip ne tik mažinant įmonės patiriamas išlaidas, bet ir išmetamų ŠESD emisijų kiekį. Prie pastarųjų mažinimo itin sėkmingai prisideda ir intermodalinių sprendimų integravimas į maršrutų planavimą.

Transporto logistikos kompanijų valdomi nuosavų vilkikų parkai taip pat turi daug potencialo žiedinės ekonomikos kontekste. Atnaujindami atskirus transporto priemonių komponentus, juos restauruodami ir integruodami antrinės rinkos produktus, verslai gali pratęsti transporto priemonių tarnavimo laiką, o taip pat sumažinti naujų komponentų poreikį. Tokius pat veiksmus galima atlikti ir žvelgiant į administracinę-biuro veiklą, kurioje restauravimo, taisymo, antrinės rinkos produktų įsigijimo, perdirbimo ir naudojimo ilgiau principai taip pat gali būti sėkmingai pritaikyti siekiant žiedinės ekonomikos skatinimo visais lygmenimis.

Žvelgiant į ateitį, vis didesnę reikšmę įgaus nauji technologiniai sprendimai, leisiantys dar labiau optimizuoti ir efektyvinti transporto veiklą. Nemažiau nei jie, itin svarbus taps ir bendradarbiavimas bei koordinavimas visoje vertės grandinėje, įtraukiant įvairias suinteresuotas šalis dirbti kartu, kad būtų sukurta palanki aplinka, puoselėjanti inovacijų ir tvarumo kultūrą.

Žiedinė ekonomika Integre Trans

Žiedinės ekonomikos sprendimų diegimą Integre Trans mato kaip strateginę kryptį tvarumo kontekste. Išteklių ir atliekų valdymo plane esame išsikėlę šiuos pagrindinius tikslus: iki  2026 m. sieksime pereiti prie žiedinės ekonomikos principais grįsto atliekų valdymo (sumažinti, naudoti pakartotinai, perdirbti); iki 2030 m. sieksime 100% paslaugas pirkti tik iš tvarių, patikimų tiekėjų ir priimdami sprendimus dėl pirkimų, atsižvelgsime į tiekėjui taikomus tvarumo kriterijus; iki 2030 m. sieksime 15% sumažinti 3 apimties ŠESD emisijų kiekį, susidarantį pas mūsų subrangovus lyginant su 2023 m. lygiu.

Šalia nuolatos gerinamų maršrutų optimizavimo ir transporto veiklos efektyvinimo procesų, ieškant moderniausių ir naudingiausių sprendimų, kiekvieną dieną taip pat gyvename ir laikydamiesi kitų su įmonės veikla bei gyvenimu įmonėje susijusių „žiediškų“ principų bei edukuojame darbuotojus, giliai tikėdami principu, jog tik sąmoninga ir aplinkos gerove suinteresuota visuomenė gali inicijuoti gerąjį pokytį dideliu mastu.

+370 5 203 06 47