Dėmesys tvarumui: Integre Trans įsipareigojimai 2024 m. - Integretrans
7 vasario, 2024

Dėmesys tvarumui: Integre Trans įsipareigojimai 2024 m.

Ekonomikos nuosmukis, geopolitinės įtampos ir dar daugiau priežasčių lėmė, jog 2023-ieji buvo sudėtingi metai transporto ir logistikos sektoriaus įmonėms. Šie iššūkiai ir mus įpareigojo ieškoti greitų veiklos efektyvinimo ir optimizavimo sprendimų. Šalia šių iššūkių, kiekvienus metus stipriai auga ir įsipareigojimai tvarumui – nuo 2023 m. gruodžio mėnesio įsigaliojęs naujas taršos mokestis Vokietijoje didina veiklos kaštus, priimta tvarumo ataskaitų teikimo direktyva reikalauja didelių žmogiškojo kapitalo resursų, dar didesnių investicijų į skaitmenizavimą bei inovacijas ir strateginių įsipareigojimų tvarumo aspektus integruojant dar giliau į įmonės veiklos procesus, vis daugiau klientų kelia aukštus tvarumo įgyvendinimo ir atskleidimo reikalavimus, kurie tampa vienu pagrindinių motyvų transporto tiekėjų atrankoje, o taip pat matome vis didesnį visuomenės suinteresuotumą tvarios veiklos atskleidimui ir rezultatams. Šie ir kiti veiksniai lemia aiškią strateginę šių metų kryptį įmonės veikloje.

Pasiruošimas tvarumo ataskaitų teikimo direktyvos įgyvendinimui.

Nors tvarumo ataskaitas ruošiame ir viešiname jau tris metus iš eilės, tačiau, reikia pripažinti, tvarumo ataskaitų teikimo direktyva, į kurios taikymo sritį patenkame, ir iš jos kylantys reikalavimai, įpareigoja teikiamas ataskaitas „pakelti“ į aukštesnį lygį, dėl ko 2024-ieji mums tampa intensyvaus pasiruošimo direktyvos įgyvendinimui metais. Gilesnis tvarumo integravimas į veiklos procesus, aiškūs strateginiai tikslai, su tvaria veikla susiję rodikliai ir veiksmų planai jiems pasiekti, tikslus ir suprantamas duomenų rinkimo procesas, duomenų apdorojimas bei atvaizdavimas, o taip pat atsakingų žmonių ir visos organizacijos suinteresuotumas pasiekti geriausių įmanomų rezultatų tampa tiek iššūkiu, tiek didele galimybe vystomam verslui.

Pagrindiniai darbai, laukiantys šiais metais, siekiant maksimaliai pasiruošti direktyvos įgyvendinimui:

  • Susipažinti ir įsigilinti į 2023 m. gruodžio 22 d. paskelbtus Europos tvarumo atskaitomybės standartus (ETAS), kurių pagrindu ir turės būti ruošiamos tvarumo ataskaitos;
  • Atlikti dvejopo reikšmingumo vertinimą;
  • Į ŠESD emisijų skaičiavimą įtraukti papildomas emisijų kategorijas 3 srityje (netiesioginės įmonės tiekimo grandinėje susidarančios emisijos);
  • Vykdyti nuolatinę tvarumo rodiklių stebėseną, analizuoti ir pagal poreikį nusimatyti reikalingus jų koregavimo ar gerinimo veiksmus išsikeltiems tikslams pasiekti;
  • Organizuoti tvarumo dirbtuves įmonės vadovams, siekiant dar labiau įtraukti ir įgalinti ieškant bendrų sprendimų daugiausiai iššūkių keliantiems tvarumo aspektams;
  • Vykdyti edukuojančias ir sąmoningumą tvarumo klausimais keliančias iniciatyvas bei projektus darbuotojams.

Kaip skatiname tvarumo ugdymą organizacijoje?

Edukacija ir nuolatinis tobulėjimas yra viena pagrindinių mūsų vertybinių krypčių. Įmonių grupėje veikia specialiai mokymų programų kūrimui ir sėkmingam jų įgyvendinimui dedikuotas aukštą pridėtinę vertę ugdymui kuriantis lektorius, o vairuotojų ugdymui veikia įsteigta vairuotojų akademija. Tuo tarpu tvarumo ugdymą ir sąmoningumo didinimą skatiname naudodamiesi įvairiais komunikaciniais kanalais (naujienlaiškiais, vidiniu intranetu, laiškais), o taip pat burdami darbuotojus į įvairaus tipo temines iniciatyvas bei tvarumo projektus.

2024 m. pradžioje paruošėme ir pristatėme metinį iniciatyvų planą, paremtą pagrindinių ESG tvarumo aspektų integracija – kiekvieną mėnesį dedikuosime tam tikrai tvarumo temai ir pripildysime jį žinių, darbuotojus įsitraukti kviečiančių aktyvacijų, ryšius ir sąmoningumą stiprinančių projektų ne tik įmonės viduje, bet ir įtraukiant kitas suinteresuotas šalis. Kviečiame susipažinti, pasisemti idėjų ir tapti šių aktyvacijų dalimi!

+370 5 203 06 47