Lygybė, įvairovė, įtrauktis - Integretrans

Lygybė, įvairovė, įtrauktis

Bendri rodikliai

Pateikta informacija atspindi rodiklių duomenis paskutinei 2022 m. dienai (2022-12-31) 

Lygybė ir įvairovė

 

Pilietybės

 

Vaiko priežiūra ir žmogaus teisės

 

Iniciatyvos ir parama

Finansinė parama POLA organizacijai


Lygybės ir tolerancijos mėnuo


Vidinių mokymų programos


Darbuotojų gerovės/pasitenkinimo apklausa


Paramos akcijos Ukrainai, maltiečiams, gyvūnams


Finansinė parama Lietuvos verslo moterų tinklo konferencijai


Politikos ir tvarkos

Etikos ir socialinės atsakomybės politika
Lygių galimybių užtikrinimo grupė
Lygių galimybių užtikrinimo planas
Personalo valdymo politika
Lygių galimybių, nediskriminavimo, smurto ir priekabiavimo prevencijos politika
Jaunimo įdarbinimo tvarka
Informacijos apie pažeidimus teikimo tvarka

Apdovanojimai

Visi rodikliai skaičiuojami Integre Trans įmonių grupei

(UAB Integre Trans, Integre Trans GmbH, Integre Trans France S.A.R.L, Integre Logistics S.A.R.L, Integre Trans Poland Sp.z.o.o.  ir UAB Integre)

+370 5 203 06 47