Lygybė, įvairovė, įtrauktis - Integretrans

Lygybė, įvairovė, įtrauktis

Bendri rodikliai

Lygybė ir įvairovė

Pilietybės

 

Vaiko priežiūra ir žmogaus teisės

Iniciatyvos ir parama

Finansinė parama POLA organizacijai


Lygybės ir tolerancijos mėnuo


Vidinių mokymų programos


Darbuotojų gerovės/pasitenkinimo apklausa


Paramos akcijos Ukrainai, maltiečiams, gyvūnams


Finansinis rėmimas Lietuvo verslo moterų tinklo konferencijai


Politikos ir tvarkos

Etikos kodeksas ir socialinė atsakomybė 
Lygių galimybių užtikrinimo grupė
Lygių galimybių užtikrinimo planas
Personalo politika
Lygių galimybių, nediskriminavimo, smurto ir priekabiavimo prevencijos politika

Apdovanojimai

Visi rodikliai skaičiuojami Integre Trans įmonių grupei

(UAB Integre Trans, Integre Trans GmbH, Integre Trans France S.A.R.L, Integre Logistics S.A.R.L, Integre Trans Poland Sp.z.o.o.  ir UAB Sofija)

+370 5 203 06 47