Pranešimas apie 2024 m. sausio 24 d. šaukiamą UAB „Integre Trans“ obligacijų savininkų nuotolinį susirinkimą - Integretrans
15 gruodžio, 2023

Pranešimas apie 2024 m. sausio 24 d. šaukiamą UAB „Integre Trans“ obligacijų savininkų nuotolinį susirinkimą

UAB “Integre Trans” (toliau – Emitentas) informuoja, kad 2024 m. sausio 24 d. įvyks Emitento obligacijų emisijos (ISIN LT0000407553) nuotolinis obligacijų savininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas). Susirinkime bus svarstomi Emitento siūlomi patvirtinti 2023 m. balandžio 11 d. informacinio dokumento 4.2 skyriuje įtvirtintų Emitento finansinių įsipareigojimų (angl. covenants) – Grynosios skolos/EBITDA rodiklio (angl. Net Debt/EBITDA ratio) ir Kapitalo rodiklio (angl.  Capital ratio) pakeitimai.

Prašome susipažinti prie šio pranešimo pridėtais (i) pranešimu apie šaukiamą Susirinkimą ir (ii) išankstiniu balsavimo biuleteniu. Skatiname visus investuotojus išreikšti savo poziciją dėl Emitento siūlomų finansinių įsipareigojimų pakeitimų, balsuojant iš anksto arba balsuojant Susirinkimo, kuris įvyks 2024 m. sausio 24 d., metu.

Jeigu turėsite klausimų dėl šio pranešimo ir prie jo pridėtų dokumentų, Susirinkimo ir jo metu svarstytinų klausimų, maloniai prašome kreiptis į Emitentą (elektroninio pašto adresas [email protected]) arba obligacijų savininkų patikėtinį UAB AUDIFINA (elektroninio pašto adresas [email protected]), ir iki Susirinkimo dienos.

 

Emitentas 2023 m. lapkričio 24 d. paskelbė Emitento 2023 m. trijų ketvirčių tarpinę atskaitomybę, o 2023 m. gruodžio 11 d. informaciją apie pradėtą vykdyti Emitento veiklos pertvarkos planą.

Kaip skelbta pertvarkos plane, per 2023 m. tris ketvirčius Emitento patirtus nuostolius sąlygojo neigiami pervežimo sektoriaus makroekonominiai pokyčiai bei vis dar aktyviai vykęs Emitento vilkikų parko didėjimas. Dėl Europos pervežimo sektoriuje susidariusio paklausos ir pasiūlos neatitikimo, iš vienos pusės sąlygoto regiono ekonominio aktyvumo sulėtėjimo, o iš kitos pusės vežėjus pasiekiančio dar 2022 m. suplanuoto vilkikų parko papildymo, pervežimo paslaugos įkainiai didžiąją 2023 metų dalį Europoje mažėjo. Pervežimo paslaugos įkainių mažėjimo fone Emitento parkas vis dar sparčiai didėjo, gamintojams pristatant dar 2022 m. Emitento užsakytus vilkikus – parko dydis pasiekė piką 2023 m. trečiajame ketvirtyje. Į pervežimų veiklą įtraukiant perteklinį naujų vilkikų skaičių suprastėjo vilkikų parko įdarbinimo efektyvumas, o tai sąlygojo Emitento bendrojo pelningumo sumažėjimą bei patirtą 5,8 mln. EUR dydžio grynąjį nuostolį.

Nors Emitentas jau inicijavo konkrečiais vadybiniais sprendimais pagrįstą veiklos pertvarkos planą, orientuotą į Emitento perteklinio vilkikų parko atsisakymą, apyvartinio kapitalo optimizavimą bei veiklos pelningumo didinimą, tačiau per 2023 m. tris ketvirčius patirti nuostoliai sąlygojo Emitento išleistoms obligacijoms taikomų finansinių įsipareigojimų rodiklių pažeidimą – pagal 2023 m. III ketvirčių finansinę atskaitomybę Emitento Grynosios skolos / EBITDA rodiklis siekė 5,66 (maksimali įsipareigota riba – 4), o Kapitalo rodiklis 14,26% (minimali įsipareigota riba – 15%).

Atsižvelgęs į susidariusį finansinių rodiklių pažeidimą, Emitentas prašo Obligacijų investuotojų veiklos pertvarkos plano įgyvendinimo laikotarpiui patvirtinti pakoreguotas finansinių įsipareigojimų rodiklių ribas:

 • Grynosios skolos / EBITDA rodiklis:
  • Nuo 2023.09.30 iki 2024.06.30 ne didesnis bei 7;
  • Nuo 2024.06.30 iki 2024.12.31 ne didesnis nei 6;
  • Nuo 2024.12.31 ne didesnis nei 4 (t.y. pradinė obligacijų platinimo metu numatyta riba)
 • Kapitalo rodiklis:
  • Nuo 2023.09.30 iki 2024.12.31 ne mažesnis kaip 10%;
  • Nuo 2024.12.31 ne mažesnis kaip 15% (t.y. pradinė obligacijų platinimo metu numatyta riba)

Tokių rodiklių ribų nustatymas sudarys sąlygas Emitentui įgyvendinti veiklos pertvarkos planą kartu užtikrinant nuoseklų grįžimą į pradinius kredito riziką ribojančių rodiklių parametrus.

Suprasdamas, kad kredito rizikos rodiklių lygių keitimas gali būti investuotojų vertinamas kaip keičiantis obligacijų rizikingumo parametrus, Emitentas kaip kompensaciją siūlo obligacijų savininkams išmokėti papildomą 1% dydžio nominalios vertės premiją, kuri būtų išmokama pakeistų rizikos rodiklių parametrų galiojimo metu, t.y. po 0,5% kartu su 2024 m. gegužės 5 d. bei 2024 m. lapkričio 5 d. palūkanų mokėjimais.

Prašome susipažinti prie šio pranešimo pridėtais (i) pranešimu apie šaukiamą Susirinkimą ir (ii) išankstiniu balsavimo biuleteniu. Skatiname visus investuotojus išreikšti savo poziciją dėl Emitento siūlomų finansinių įsipareigojimų pakeitimų, balsuojant iš anksto arba balsuojant Susirinkimo, kuris įvyks 2024 m. sausio 24 d., metu.

Jeigu turėsite klausimų dėl šio pranešimo ir prie jo pridėtų dokumentų, Susirinkimo ir jo metu svarstytinų klausimų, maloniai prašome kreiptis į Emitentą (elektroninio pašto adresas [email protected]) arba obligacijų savininkų patikėtinį UAB AUDIFINA (elektroninio pašto adresas [email protected]), ir iki Susirinkimo dienos.

+370 5 203 06 47