Aplinkosauga - Integretrans

Dėl sektoriaus veiklos specifikos aplinkosauga yra viena iš prioritetinių tvaraus verslo vystymo strategijos dalių, kurios kontrolei, valdymui ir mažinimui investuojame į įvairias sritis nuo inovacijų ir technologijų diegimo iki CO2 mažinimo veiksmų.

Esame integravę 4 Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi tikslus aplinkosaugos srityje

Į įmonių grupės strategiją iš viso integruoti 11 Jungtinių Tautų Darnaus  vystymosi tikslų (eng. UN Sustainable Development Goals).

6. Švarus vanduo ir sanitarija


Užtikrinti visiems vandens prieinamumą, darnų valdymą ir sanitariją.

7. Prieinama ir švari energija


Užtikrinti visiems prieinamą, patikimą, darnią ir modernią energiją.

12. Atsakingas vartojimas ir gamyba


Užtikrinti darnius vartojimo ir gamybos modelius.

13. Klimato veiksmai


Imtis skubių kovos su klimato kaita ir jos poveikiu veiksmų.

Pagrindiniai strateginiai įmonės aplinkosaugos tikslai

„Integre Trans“, vykdydama logistikos ir ekspedijavimo paslaugų teikimo veiklą, siekia užtikrinti ilgalaikių tvarumo principų aplinkos atžvilgiu įgyvendinimą, atliepti suinteresuotų šalių poreikius, realiais veiksmais valdyti savo vykdomą poveikį planetai, žmonėms ir įmonės rezultatams. Tam pasiekti, įmonė yra išsikėlusi keturis pagrindinius strateginius tvarumo tikslus, iš kurių du yra tiesiogiai dedikuoti aplinkosaugai:  

 

Reikšmingi aplinkos apsaugos aspektai Integre Trans 

Integre Trans įmonių grupėje įdiegtas ISO 14001:2015 Aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartas, pagal kurį esame išskyrę reikšmingiausius aplinkos apsaugos aspektus įmonėje, darančius didžiausią įtaką aplinkai.

CO2 mažinimas
Kuro naudojimas
Maršrutų planavimas
Atliekų valdymas
Krovinių išsiliejimas / išbyrėjimas avarijos metu

Kaip užtikriname aplinkosaugos įgyvendinimą

Išteklių/atliekų mažinimo planas

Tvarumo strategija

Tvarumo politika

Aplinkosaugos mokymai administracijos darbuotojams

ŠESD emisijų mažinimo veiksmai

Pradėta vystyti intermodalinių pervežimų paslauga
Maksimalus greitis važiuojant pastovaus greičio palaikymo sistema apribotas iki 85 km/h
Veikia ECO driving vairuotojų akademija ir ECO vairavimu grįsta asmeninė vairuotojų motyvacinė sistema
Sukurtos dedikuotos pareigybės, skirtos ekonominio važiavimo stebėsenai, kontrolei, valdymui
Vilkikuose įdiegtos specialios degalus ir kartu CO2 išmetimą taupančios ECO SOFT FLEET programos
Planuojami optimaliausi užsakymų maršrutai, vykdomi maršrutų planavimo mokymai
Investuojama tik į naujus vilkikus (vid. amžius – 1.3 metų)
Visi vilkikai atitinka Euro 6 standarto reikalavimus

Suprasdami savo neigiamą poveikį CO2 emisijų didėjimui atmosferoje ir siekdami šį poveikį sumažinti,  ne tik įgyvendinome išmetamų  emisijų mažinimo veiksmus, bet taip pat 2022m. investavome į CO2 emisijų kompensavimą įsigydami 9000 Meksikoje vystomo projekto taršos kreditų (ang. Carbon credits). Projekto tikslas – gaminti atsinaujinančią elektros energiją Meksikoje pastatant ir eksploatuojant 137,5MW vėjo jėgainių  parką Unión savivaldybėje. Remiamas projektas sertifikuotas organizacijos CDM (Clean Development Mechanism).  

Šio projekto pagalba kompensavome 9000 tCO2e, t.y. 8.39% nuo visų sugeneruotų ŠESD emisijų 2022 m.

Atliekų mažinimo veiksmai

Iniciatyva „Atsisveikinimas su individualiomis šiukšlių dėžėmis po stalu“

Iniciatyva „Pavasariška švara darbo vietoje ir kompiuteriuose”

Pasitarimų kambariuose Lietuvos biuruose panaikinti vienkartiniai buteliukai ir vietoj jų pradėti naudoti daugkartiniai indai vandeniui

Virtuvinės valymo priemonės (indų plovikliai, kempinėlės) pakeistos į draugiškesnes aplinkai

Savo veiklą pradėjo „Integre turgelis“ – platforma tvariam daiktų apsikeitimui tarp darbuotojų

Geriamasis vanduo naudojamas iš čiaupo – neperkame vandens plastikinėje taroje

Aplinkosaugos projektai ir iniciatyvos

Miško sodinimo akcija

Tai didžiausia kasmetinė aplinkosaugos iniciatyva, suburianti Integre Trans darbuotojus su šeimomis ir draugais. 2023 m. miškasodžio metu su daugiau nei 80 darbuotojų pasodinome net 11 tūkstančių pušaičių Varėnos rajono miškuose. Projektą tęsime ir kitus metus.

„Savaitė be automobilio“

Kiekvienais metais įgyvendiname iniciatyvų ciklą, skirtą edukuoti ir skatinti darbuotojus automobilius išmainyti į alternatyvias tvaresnes transporto priemones. „Savaitės be automobilio“ metu darbuotojai kooperavosi ir į darbą vyko drauge, kasdienėms reikmėms naudojosi įmonės siūlomais elektriniais paspirtukais, turėjo galimybę sužinoti daugiau apie klimato atšilimo problemą ir kaip prie jos gilinimo prisideda transporto sektorius ir dar daugiau.

Tvarios Kalėdos

Pasitikdami šventinį sezoną 2022 m. darbuotojus pakvietėme į tvarių kalėdinių žaisliukų iš antrinių medžiagų dirbtuves, kurie puošė mūsų biuro eglutes. Tuo tarpu 2023 m. Kalėdas pasitikome drauge gamindami jau tvarias šventines eglutes ir taip skatindami ne tik darbuotojų sąmoningumą, tačiau ir kūrybiškumo ugdymą.

Daugiau apie tvarumo iniciatyvas skaitykite ČIA.

Narystės ir sertifikatai

+370 5 203 06 47