Geroji valdysena - Integretrans

Įmonių grupė veikia vadovaudamasi suformuotais strateginiais bei metiniais veiklos tikslais, kurie sudaryti remiantis įmonėje įdiegtais procesais, nustatytomis prioritetinėmis tvarumo (ESG) sritimis bei kas metus atliekama aplinkos analize. 

Tvaraus verslo vystymo principai Integre Trans apima: dėmesį klientui; dėmesį darbuotojui; naujausių technologijų integraciją; saugumo ir kokybės užtikrinimą; asmens duomenų apsaugos užtikrinimą; dėmesį aplinkai (ESG principų įgyvendinimą); darbo, žmogaus ir lygių galimybių teisių užtikrinimą; diskriminacijos ir priekabiavimo prevenciją; vaikų  ir priverstinio darbo netoleravimą; nuostatų dėl darbo laiko vykdymą; saugaus vairavimo užtikrinimą per mokymus; tinkamo darbo užmokesčio ir susijusių privilegijų užtikrinimą; darbuotojų sveikatos ir saugos užtikrinimą; verslo vientisumo užtikrinimą (kyšininkavimo prevenciją); sąžiningos konkurencijos, korupcijos, pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevenciją.  

Esame integravę 3 Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi tikslus gerosios valdysenos srityje

Į įmonių grupės strategiją iš viso integruoti 11 Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi tikslų (eng. UN Sustainable Development Goals). 

5. Lyčių lygybė


Pasiekti lyčių lygybę ir moterų ir mergaičių įgalėjimą.

9. Pramonė, inovacijos ir infrastruktūra


Kurti atsparią infrastruktūrą, skatinti visa apimančią industrializaciją ir naujovių diegimą.

17. Partnerystė įgyvendinant tikslus


Stiprinti įgyvendinimo priemones ir atgaivinti pasaulinę darnaus vystymosi partnerystę.

Kaip užtikriname tvarumo įgyvendinimą

Tvarumo politika

Tvarumo strategija

Išteklių/atliekų mažinimo planas

Suinteresuotų šalių įtraukimas

Siekiant sėkmingo ir tvaraus verslo vystymo, puikiai suprantame suinteresuotųjų šalių įtraukimo svarbą į strateginius bei vykdomuosius procesus. Aktyviai bendradarbiaudami su suinteresuotomis šalimis ne tik kuriame pasitikėjimą bei kelią sėkmingoms partnerystėms, tačiau ir gauname itin vertingų įžvalgų, kurias integruojame į veiklos strategiją.  

2023 metais Integre Trans įmonių grupės mastu buvo atlikta pirmoji suinteresuotųjų šalių apklausa, kurioje dalyvavo 318 respondentų.

Pagrindinės Integre Trans suinteresuotosios šalys: 

Darbuotojai
Akcininkas
Klientai
Tiekėjai
Partneriai
Visuomenės nariai
Asociacijų atstovai
Kreditoriai

Daugiau apie apklausą ir jos rezultatus kviečiame skaityti tvarumo ataskaitoje (23-24 psl.).

Lygių galimybių užtikrinimas

Integre Trans veikianti Lygių galimybių užtikrinimo grupė yra atsakinga už lygių galimybių įgyvendinimą ir užtikrinimą. Paskirtas Lygių galimybių koordinatorius didina darbuotojų supratimą apie įvairovę ir lygias galimybes, pasitelkiant mokymus, komunikacijos priemones bei lygioms galimybėms palankios aplinkos kūrimą visuose vidiniuose įmonės procesuose.  

Įmonių grupėje siekiame didinti vadovaujančiose ir administracinėse pareigose dirbančių moterų dalį (mažiausiai 40 proc.). Integre Trans įmonių grupės generalinė direktorė Žana Kel yra pasirašiusi Europos Sąjungos Tarybos deklaraciją Paryžiuje, remiančią stipresnę lyčių lygybę verslo sektoriuje, t.y. siekį, kad moterys administracijoje sudarytų ne mažiau kaip 40%. 

Narystės ir tvarumo sertifikatai

ECOVADIS 2023

European Clean Trucking Alliance (ECTA)

Operation Clean Sweep® Europe 

Global Commercial Vehicle Drive to Zero

+370 5 203 06 47