Tvarumo sėkmės link: suinteresuotųjų šalių apklausų svarba - Integretrans
7 gruodžio, 2023

Tvarumo sėkmės link: suinteresuotųjų šalių apklausų svarba

Siekiant kurti tvarią organizaciją, svarbu suprasti, kad įmonės neveikia izoliuotai ir daro įtaką tiek socialinei, tiek fizinei aplinkai. Tam, kad įmonė vystytųsi tvariai, svarbu suprasti suinteresuotų šalių lūkesčius bei siekti juos atliepti.

Reikalingai informacijai gauti įprastai atliekamos struktūrizuotos apklausos, skirtos surinkti įvairių asmenų ar grupių, suinteresuotų įmonės veikla, įžvalgas, nuomones ir atsiliepimus. Šios  apklausos įtraukia tokias suinteresuotąsias šalis kaip klientai, darbuotojai, akcininkai, partneriai, tiekėjai ir bendruomenė. Remiantis apklausų atsakymais, įmonės gali priimti duomenimis grįstus sprendimus, didinti klientų pasitenkinimą, skatinti darbuotojų įsitraukimą ir stiprinti santykius su suinteresuotosiomis šalimis. Organizacijos, kurios aktyviai įsiklauso į suinteresuotųjų šalių nuomonę ir imasi veiksmų, turi didesnes galimybes užsitikrinti sėkmingą ilgalaikį veiklos vykdymą, išlikti konkurencingos ir siekti tvaraus augimo.

Pirmoji Integre Trans suinteresuotųjų šalių apklausa: įžvalgos ir įsitraukimas

Integre Trans tiki bendradarbiavimo su suinteresuotomis šalimis verte, todėl šiais metais atlikome pirmąją į tvarumo klausimus orientuotą apklausą, kad gautume vertingų įžvalgų apie suinteresuotųjų šalių lūkesčius ir patirtį Integre Trans atžvilgiu ESG (aplinkosaugos, socialinės atsakomybės ir gerosios valdysenos) klausimais.

Apklausoje dalyvavo 318 respondentų, reprezentuojančių įvairias Integre Trans suinteresuotųjų šalis. Didžiausią įsitraukimą iš visų respondentų parodė įmonės darbuotojai, o taip pat gavome vertingų atsiliepimų iš klientų, tiekėjų, visuomenės, akcininkų, asociacijų narių, partnerių, kreditorių ir taip pat verslo konkurentų. Skirtingos perspektyvos užtikrina visapusišką mūsų organizacijos poveikio įvairioms suinteresuotosioms šalims supratimą.

Norėdami įvertinti įvairių ESG sričių svarbą, paprašėme suinteresuotųjų šalių įvertinti jų svarbą skalėje nuo 1 iki 5, iš kurių 5 reiškia didžiausią svarbą. Rezultatai atskleidė sritis, kurios mūsų suinteresuotosioms šalims yra svarbiausios. Geriausiai įvertinti du aspektai – socialinė atsakomybė ir geroji valdysena, abu surinkę vidutiniškai 3,6 balo iš 5. Aplinkosauga, nors ir išlieka svarbi, įvertinta šiek tiek žemiau, t.y. 3,3 balo iš 5.

Esminės išvados: svarbiausi ESG aspektai pagal suinteresuotųjų šalių vertinimus

Analizuojant visų suinteresuotųjų šalių grupių atsakymų vidurkį, paaiškėjo, kad keli pagrindiniai ESG aspektai yra ypač svarbūs:

– Tinkamų darbo sąlygų užtikrinimas (vidutinis įvertinimas – 3,8);

– Finansiniai rezultatai (vidutinis įvertinimas – 3,8);

– Informacijos saugumas (vidutinis įvertinimas – 3,8);

– Etiškas ir skaidrus verslo vystymas (vidutinis įvertinimas – 3,8);

– Inovacijos ir skaitmenizacija (vidutinis įvertinimas – 3,7).

Stebint reikšmingiausias suinteresuotųjų šalių išskirtas tvarumo sritis, svarbu atkreipti dėmesį ir į sritis, kurioms suteikta mažesnė svarba. Tarp tokių aspektų yra šie: aplinkosaugos politika ir valdymo sistema (vidutinis įvertinimas – 3,2), pavojingų medžiagų valdymas: (vidutinis įvertinimas – 3,3), vandens suvartojimas (vidutinis įvertinimas – 3,3) ir atliekų tvarkymas (vidutinis įvertinimas – 3,3). Nors šie aspektai vidutiniškai buvo įvertinti prasčiau, svarbu pabrėžti, kad jie mums išlieka svarbūs.

Aktyviai įtraukdami suinteresuotąsias šalis ir atsižvelgdami į jų nuomonę, galime užtikrinti visapusišką požiūrį į tvaraus verslo vystymą. Mūsų tikslas – nuolat gerinti savo veiklos rezultatus įvairiais aspektais, derinant savo praktiką su suinteresuotųjų šalių lūkesčiais bei siekiant tvarių rezultatų.

 

 

 

+370 5 203 06 47