Socialinė atsakomybė - Integretrans

Mūsų pagrindinis turtas ir sėkmės garantas yra Integre Trans įmonių darbuotojai, todėl kiekvieną dieną dedame dideles pastangas siekdami užtikrinti visapusišką jų gerovę. Į Integre Trans socialinės atsakomybės įgyvendinimą įtraukiamos ir kitos svarbiausios suinteresuotos šalys, taip atspindint ne tik strateginį įmonės požiūrį, bet tai suprantant ir kaip būtinąjį veiklos sėkmės bei ilgalaikio tęstinumo užtikrinimo elementą.

Esame integravę 4 Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi tikslus socialinės atsakomybės srityje

Į įmonių grupės strategiją iš viso integruoti 11 Jungtinių Tautų Darnaus  vystymosi tikslų (eng. UN Sustainable Development Goals) 

3. Gera sveikata ir gerovė


Užtikrinti sveiką gyvenseną ir skatinti visų amžiaus grupių gerovę.

8. Tinkamas darbas ir ekonomikos augimas


Skatinti tvarų, įtraukų ir darnų ekonomikos augimą, produkyvų įdarbinimą ir deramą darbą.

10. Nelygybės mažinimas


Mažinti nelygybę tarp šalių ir pačiose šalyse.

11. Darnūs miestai ir bendruomenės


Pasiekti, kad miestai ir gyvenvietės taptų įtraukūs, saugūs, atsparūs ir darnūs.

Lygybė, įvairovė, įtrauktis

Kasdien dirbame tam, kad užtikrintume modernią, saugią, malonią, augti ir save realizuoti motyvuojančią darbo aplinką. Skatiname darbuotojų įvairovę, įskaitant skirtingas kultūras, lytis, rases ir religijas. Sąmoningumo didinimui ir tolerantiškai įmonės kultūrai formuoti, organizuojame specialius mokymus ir renginius. Mūsų tikslas – darbo aplinka, kurioje kiekvienas jaustųsi vertinamas ir suprastas.  

Kviečiame susipažinti su įmonės rodikliais ir pasiekimais lygybės, įvairovės ir įtraukties srityse.

Kaip užtikriname socialinės atsakomybės įgyvendinimą

Tarptautinis darbuotojų sveikatos ir saugos vadybos sistemos standartas ISO45001
Saugus informacijos apie pažeidimus, susijusius su diskriminacija, darbuotojų sveikatos ir saugos pažeidimais, pranešimų kanalas
Etikos kodekso ir socialinės atsakomybės politika (darbuotojams ir tiekėjams)
Dedikuoti darbuotojai lygių galimybių, tvarumo, darbuotojų sveikatos ir saugos, duomenų apsaugos srityse

Kaip mes rūpinamės darbuotojais

Darbuotojų gerovės užtikrinimui įgyvendiname eilę priemonių – nuo karjeros galimybių formavimo ir profesinių bei „minkštųjų“ kompetencijų ugdymo priemonių iki sveikatos draudimo bei įvairaus pobūdžio tvarumo iniciatyvų.

Darbuotojų pasitenkinimas

Reguliariai atliekamas darbuotojų įsitraukimo ir pasitenkinimo tyrimas leidžia geriau suprasti darbuotojų poreikius ir atliepti lūkesčius. Labiausiai mūsų darbuotojus motyvuoja atviri naujovėms vadovai, galimybė realizuoti save, ir tobulėti įmonės viduje, draugiški kolegos, pozityvi įmonės kultūra bei įdomi užklasinė veikla. 

Didelis fokusas į darbuotojus leidžia pasiekti puikių rezultatų darbuotojų pasitenkinimo darbu ir įmonės kaip darbdavio rekomendacijų srityse (žemiau pateikiami 2022 m. tyrimo duomenys).

 

Socialinės atsakomybės projektai ir iniciatyvos

Darbuotojų ambasadorių klubas

Įmonėje veikia aktyvius ir į įmonės veiklą įsitraukiančius darbuotojus vienijantis klubas.

Bendradarbiavimas su Vilnius Tech

2023 m. bendradarbiavimą pradėjome su Vilnius Tech universitetu, pirmo kurso logistikos studijų krypties studentams skirdami 6 tūkst. Eur vertės stipendijas bei suteikdami praktikos galimybes mūsų įmonėje.

VšĮ „Pagalba Tau“

Integre Trans įmonių savininkė yra įsteigusi paramai skirtą fondą, kurio tikslas – prisidėti prie įmonių darbuotojų socialinių poreikių ir idėjų įgyvendinimo bei pagalbos visuomenei. Pagrindinės paramos sritys:  sveikatos priežiūra, skurdo mažinimas, aplinkos apsauga, humanitarinė pagalba, švietimas, įvairovės ir lygybės skatinimas. 

Savanorystės skatinimas

Siekdami prisidėti prie visuomenės gerovės, darbuotojams suteikėme galimybę savanoriauti pasirinktoje nevyriausybinėje ar labdaros organizacijoje 1 apmokamą darbo dieną per kalendorinius metus.

GERŲ DARBŲ ATASKAITOS ❄️

Tikime, kad saugią ir laimingą visuomenę kuriame kiekvienas iš mūsų, todėl 2022 m. gruodžio mėnesį atsižvelgiant į pastarųjų metų iššūkius, su kuriais susidūrėme kiekvienas iš mūsų, nusprendėme, kad vietoje dovanų pirkimo, norime padaryti daugiau prasmingų darbų, kurie pasitarnautų bendruomenei, mūsų darbuotojams bei aplinkai. Pasibaigus 2023-iesiems metams, norime pasidalinti, kaip mums sekėsi įgyvendinti savo duotus pažadus.

+370 5 203 06 47